Rinnakkaisprotsessoindu

Kui ravevuttua ruaduo: a) boikoimbi ruadai b) moni ruadajua
a) yhten ruadajan boikovus rajoitettu: 100 m alle 10 s
 tiedokonehen ravevuttamine:
 + ličata sumbembah
 + čuassufrekvensan nostamine
 + toimindan optimoindu
 yhtelläh vaigevuot kazvetah
 + liigu sumbendus => kvantuefektat
 + čuasufrekvensan nosto => hiilavundu, energien kulutus
 + 3 GHz frekvensal tiedo eistyy < 10 cm siklas - latensuprobliemu!
b) ruadajii voi lizätä
 + tervähgo 1 ruadai nostau talon? Kuibo 10, 100, 1000 ruadajua?
 + ojan kaivandu vs. kaivon kaivandu
 organizuinduprobliemu

Rinnakkažus tiedokonehes
- peräkkäisohjelmoindu vallal 
- kehityssuundu rinnakkazeh
- muailmu on rinnakkaine
- rinnakkaistiedokoneh, -algoritmat, -ohjelmoindu - duumaija uvvessah!

Ezimerki. Kartohkan keriändy. n ruadajua, äijängo kerättih?
 Puarat laskietah yhteh, puarupuarat, nellikköpuarat,...
  1 3 2 2 1 1 3 2
  \| \| |/ |/
   4  4 2  5
   \ /  \ /
    8   7
    \  /
 	 15 
 n keriäjiä, log n tazuo, n/2 protsesorua, log n aijas 

Ezimerki. Lajittele 3 1 4 5 9 2 6 suurusjälletykseh
  Luvut kahteh kerdah, rivile da sarakkehele, n*n puarua
  Verdailu puaras (x,y): tulos 1 ku x<=y, muite 0
   <= 3 1 4 5 9 2 6
   3 1 0 1 1 1 0 1
   1 1 1 1 1 1 1 1
   4 0 0 1 1 1 0 1
   5 0 0 0 1 1 0 1
   9 0 0 0 0 1 0 0
   2 1 0 1 1 1 1 1
   6 0 0 0 0 1 0 1
    -------------
    3 1 4 5 7 2 6 jälletysnoumer
  Joga puarale protsessor: verdua puaran, liziäy jälletysnoumerah
  Ohjelmannu:
   for i=1..n pardo B[i]=0
   for i=1..n pardo
    for j=1..n pardo
     if A[i]<=A[j] then B[j]+=1
   for i=1..n pardo C[i]=A[B[i]]
  Verdailut rinnakkai: 1 aiguyksikkö
  Sarakkehien yhtehlasku 1 (libo log n) aiguyksikkö

Rinnakkaistiedokoneh
   yhtehine ohjelmu
   +---+    +---+
   | P | ... | P | p protsesorua
   +-+-+    +-+-+
    |      |
   +-+-----------+-+
   |        |
   |   verko   |
   |        |
   +--+---------+--+
    |     |
   +-+-+   +-+-+
   | M |   | M |  m mustomoduulua
   +---+   +---+
 Protsessoras on tukku säijehyksikkölöi
   +---------------------+ 
   |+---+ +---+   +---+| 
 P: || S | | S | ... | S || s säijehyksikkyö
   |+---+ +---+   +---+| 
   +---------------------+ 
 Säijehyksikkö suorittau v virtualistu säijehty vuorotellen
 Aijas v suoritetah kaikkiedah psv operatsiedu
 Joga operatsiel v aiguyksikkyö siirdiä datua - sellittäy latensan!

Rinnakkaistiedokonehet:
- meil toinah ičel on nengoine?
- piäprotsessoras 2-8 säijehyksikkyö, OMP-ohjelmoindu
- graafiekkuprotsessoras < 1500 säijehyksikkyö, CUDA-ohjelmoindu
- muailman suurimbas: 1.5 miljonua säijehyksikkyö. (v. 2012)

Johtopiätökset:
- rinnakkaistiedokonehen voi luadie
- algoritmiekkua on
- kehittymätöi protsesoran suunnittelu
- ohjelmoindu vie vaigiedu (kielet, kiändäjät, tugiohjelmisto)
- olemmo vie liigua kiini peräkkäistiedokonehen perindös
Liziä täs teemas karjalakse da anglien kielel