Ristikanzanoigevukset

- tora vallas
- muanviljelys algajen oza/ozattomus suittuu da periydyy
 orjus, verot, valdivo, sodajoukot
 kel vägi, silgi oigevus
- Hammurabin zakonat, Mesopotamia, läs 4000 v.
- "Älä rua toizele, midä et tahto ičele toizispäi"
- Magna Charta 1215, "habeas corpus"
- Frantsien Revolutsii 1789, "vällys, vellyz, taza-arvo!"
- Yhtistynnyöt Kanzukunnat 1945
 UNDHR 1948 ristikanzanoigevuksien deklaratsii
 + deklaratsii, ei zakon
 + oigevus eliä, muokkuandu kielletty, taza-arvo rippumattah rovus, 
  sugupuoles, kieles, uskondos,...
 ICCPR 1966 sobimus kanzalais- da poliittizis oigevuksis
  eländy, orjus, poliittine taza-arvo, sananvällys, ...
 ICESCR 1966 sobimus talovellizis, sotsializis da kul'tuurallizis
  oigevuksis: ruado, tervehys, kazvatus,...
- Europan Nevvosto 1949, nygöi 47 muadu, 800 M rahvastu
 ECHR 1950 sobimus ristikanzanoigevuksis
 - komissii kaččou, suudo suudii
 - sobimukset mualoin zakonoih
 ECRML 1992 peruskirju alovehellizis da vähembistökielis
 + koskou kielii, ei rahvahii
 + koskou muas perindehellizesti paistuloi kielii
 + monikieline da -kul'tuuralline Europpu vägevys, ei heikkovus
 + normat: kazvatus, suudo, hallindo, meedii, ...
 FCPNM 1995 ramkusobimus kanzallizien vähembistölöin suojelus
 + koskou rahvastu, senke rahvahan kieldygi da kazvatustu

Deklaratsiet da zakonat ruatah vaiku rahvas da rahvahallizet järjestöt
kačotah niilöin ruandua da mustoitetah poliittistu valdua niilöis!
Viittehii (lövvytäh internetači)