MAIDOKIISELI

Maidokiiselin teorijua
 kaksi komponentua: 
 maido - syömine
 kiiseli - rakendeh, luajitah krahmalal
 
maido: nizäkkähien eritetty neste, poigazien syömizekse
 lehmän maido: hyvin kazvattau häkkivazangi
 vetty enimyölleh
 3% proteinua, andau värin
 5% razvua (ku ei olle puolendettu)
 5% hiilihidruattua, laktouzua libo maidozuaharii (ku ei olle puolendettu)
 0.1% kaltsiumua
 1 ug D-vitamiinua / 100 g maiduo (päivän tarveh 10 ug)
 30-70 kcal/100 g maiduo, rippujen sit ongo razvua, laktozua puolendettu
 hylgehen maijos 1/3 razvua
 
krahmalu (C6 H10 O5)n
 kuivas kartohkas 80-90%
 vil'lois (nizu, ozru), kukuruuzas 50-70%
 < 60^o ei sula vedeh
 60-90^o tartuu vezimolekuloih, kleistroidumine/kiiselöidymine
 350 kcal/100g
 
Maidokiiselin retseptu: (650 kcal/l)
 1 l maiduo
 1 dl krahmalua
 (vaniil'ua, zuaharii kelle himoittau)

 Sevoita krahmalu kylmäh maidoh, hiiluta sevoittajen (ku ei palas pohjah).
 Konzu bul'kat ruvetah nouzemah, ota plitalpäi.

 Toizin: sevoita krahmalu tilkazeh kylmiä vetty, maido kiehujakse,
 liziä krahmalu vienke, sevoita hyvin

 Kartohkukrahmalanke kiiselii ei sua keittiä. 
 Kukuruuzukrahmalanke pidäy keittiä 2-3 minuuttua.

 Vala torielkoile jiähtymäh. Syö marjoinke.