Tiedotehniekku-cdrom

cdrom

Piälkaččojen Tiedotehniekku-cdrom sizäldäy operuattorusistieman da net ohjelmistot, kudamii sellitetäh Tiedotehniekku kniigas. Syväindön puoles Tiedotehniekku-cdrom on enämbi, se on ruadobruja da kieliresursu karjalan kielen opastundah niškoi.

Live-cdrom

Tiedotehniekku-cdrom on muga sanottu "live-cdrom". Se tarkoittau nengomua: Ku liččuat sen asetettuh tiedokoneheh da käynnistät konehen, tiedokoneh lugou operuattorusistieman cdromalpäi da rubeiu toimimah sen mugah, kaččomattah mittuine operuattorusistiemu da mittustu tieduo tiedokonehel on. Tiedokonehes rippumattah kaikil live-cdroman käyttäjil on yhtenjyttyine ruadoymbäristö. Täs on mondu hyviä puoldu: Ga on huonuogi puoldu. Live-cdromas voi luadie live-mustopuikkozen - ohjehet on kirjutettu cdromale. Se on raviembi da sille voi ruavon tuloksii tallenduagi. Ga sil voi ohjelmat da tiijot hävittiägi, eigo se ole muga huogei juattavakse.

Tiedokonehen käynnistämine, ku BIOS andanou

Live-cdrom pidäy ličata tiedokoneheh enne tiedokonehen käynniständiä. Ku kai ollou hyvin, ekruanal jiävihes mustu/ruskei "debian gnu/linux" splash-kuva nenga kolmen sekundan peräs linux operuattorusistiemu rubieu käynnistymäh. Kodvan aigua ekruanal vilistäh tekstat, kudamat ozutetan käynnistyndän eistyndiä, kuni nägyvih tulou linuxan ruadostola. Se on tyhjy stola, kudaman taustukuvannu on rattahankeksiiukkozii. Viemäl hiiri ekruanan yläreunah, jiävih käynnistyspanelu. Ku Linux ei ruvenne käynnistymäh, voi olla ku sen voi kohendua muuttamal BIOS-azetuksis käynnistysmeedien valličendua. Enimis tiedokonehis BIOS-azetuksii muuttamah piäzöy painamal F2 nybliä virdunyblän painaldannan aigah. Men'us pidäy vallita Boot da ielleh panna meedien luvendujälletyksekse 1) cd/dvd 2) irroitettavu mustovehkeh (mustopuikko) 3) kovalevy, ku voinnou. Tämä ei muuta tiedokonehen normualua käynnistysty: konzu cdromua ei ole azemas eigo mustopuikkuo ole kiini konehes, se rubieu kaččomah kovalevyy, kudamal koneheh azendettu operuattorusistiemu on tallendettu. Kuvas on ozutettu BIOSan ekruanu, kudamas luvendujälletys vallitah.

bios

Ruadostola

Tiedotehniekku-cdroman ruadostola on minimualine. X-window graafizen käyttöliittymän piäl on Openbox ikkunmanageru da sen piäl vie tint2 panelu, kudamal on joukko ohjelmunyblii.

ekruanu

Kuvas yläreunas nägyy panelu, ekruanan keskel on kaksi käynnistettyy ohjelmua. Panelas huralpäi oigiele voi nähtä:

Soveldukset

Ruadostolan kohtas jo sellitettih erähii sovelduksii, kudamii cdromal on. Terväzeh sanojen cdromal on enimät soveldukset midä tavalline ristikanzu tarviččou. Sovelduksii ollah

Unixan tabah tieduo ohjelmien käytös on manualisivuloil. Ezimerkikse feh ohjelmas suat tieduo kirjuttamal man feh piätehikkunas.

Karjalankielisty syväindyö

Tiedotehniekku-cdromal on vägi äijy karjalankielisty syväindyö, semmite karjalan kielen opastundumaterjualua. Nengomua on:

grammar.jpg

Kirjutuksii on kolmes tukus, enämbi 6500 sivuu:

Kieliopit (djvu-formuatas)

 1. Genetz: Tutkimus Venäjän Karjalan kielestä. 254 s.
 2. Genetz: Tutkimus Aunuksen kielestä. 194 s,
 3. Ahtia: Karjalan kielioppi. 144 s.
 4. Бубрих: Грамматика карельского языка. 79 s.
 5. Анисимов: Карельскоин киелен грамматика. 157 s.
 6. Ригоев, Сергеев: Карельскойн киэлен грамматика, II, 151 s.
 7. Virtaranta: Haljärven lyydiläismurteen muoto-oppia, 183 s.
 8. Markianova: Karjalan kielioppi, 293 s.
 9. Zaikov: Karjalan kielioppi, 207 s.

Muudu kirjua (djvu-formuatas)

 1. Ojansuu: Karjalan kielen opas. 129 s.
 2. Härkönen: Laululoi anukselazil. 229 s.
 3. Ahtia: Rahvahan kandeleh. Karjalan lauluo, virttä, suarnoa da tieduo. 141 s.
 4. Ahtia: Vieron virret. 229 s.
 5. Leskinen: Karjalan kielen näytteitä I. 165 s.
 6. Leskinen: Karjalan kielen näytteitä II. 145 s.
 7. Leskinen: Karjalan kielen näytteitä III. 202 s.
 8. Beljakov, Gribkov, Smirnov, Smirnova: Ruamma urhakaldi. 286 s.
 9. Miloradova: Bukvari. 64 s.
 10. Miloradova, Smirnov: Karielan kielen ucebnikka_alguškolalla. 52 s.
 11. Beljakov, Bubrih: Karielan kielen ucebnikka alguškolalla varoin. 71 s.
 12. Neverov: Pikkarazet raskuazat. 32 s.
 13. Perro: Šuarnat. 29 s.
 14. Andersen: Tuhmapäivälline utjane. 30 s. L
 15. Шестаков: СССР:н историэн лухут курса. 248 s.
 16. Шестаков: СССР:н историэн лухут курса. Kuvat da kartat.
 17. Фокин et al.: Кариелан киелен учебникка. 94 s.
 18. Киселев: Алгебра. 130 s.
 19. Барков et al.: Физической география. 150 s.
 20. Иванов: Муан чуастилоин география. 228 s.
 21. Тетюрев: Эстествознания. Ензимане чуасти. 84 s.
 22. Тетюрев: Эстествознания. Тойне чуасти, 120 s.
 23. Анисимов: Буквари. 105 s.
 24. Фортунатова: Лувенда книйга, ензимане оза, 104 s.
 25. Терехова, Эрдели :География. 146 s.
 26. Карельскойн АССР Наркомпроса: Карельскойн киэлен программа. 36 s.
 27. Смирнова: Лувенда книйга, тойне чуасти. 105 s.
 28. Дудкиина: Лувенда книйга, колмас чуасти. 104 s.
 29. Смирнова: Лувенда книйга, неллас чуасти. 154 s.
 30. Дисней: Колме поччистя. 32 s.
 31. Гауфф: Пиккаране Мук. 28 s.
 32. Свифт: Гулливер лиллипутойн луона. 64 s.
 33. Белова (toim.): Карелиян рахвахан суарнат. 175 s.
 34. Чуковский: Доухтури Аикибие. 136 s.
 35. Кассиль: Вилу Йиапала. 25 s.
 36. Мамин-Сибиряк: Аленушкан суарнат. 39 s.
 37. Рыклин: Храбнойх пограничникках Карацупах и ханен миелевах Индус коирах нах. 26 s.
 38. Чехов: Каштанка. 55 s.
 39. Афанасьев: Царевна лотто. 13 s.
 40. D.Erde: Pistyh nouzendah. 63 s
 41. Маяковский: Кенена олла. 14 s.
 42. Горкий: Макар Чудра. 27 s.
 43. Горкий: Зазубрина. 22 s.
 44. Булатов: Венялайзет рахвахан суарнат. 119 s.
 45. Тургенев: Муму. 33 s.
 46. Пушкин: Туху. 24 s.
 47. Толстой: Расскуазат жийваттойх нах. 47 s.
 48. Катаев: Мие - руадаян рахван пойга. 113 s.
 49. Харрис: Дядя Римусан суарнат. 136 s.
 50. Молотов: Советскойн Союзан внешнейх политикках нах. 32 s.
 51. Бубрих: Происхождение карельского_народа. 53 s.

Kirillizes latinalazeh kirjaimikkoh translitteroittuu kirjua (html)

 1. Čukovskij: Douhturi Ajkibiè. 137 s.
 2. Disnej: Kolme poččista. 32 s.
 3. Karjalazet sananpolvet.
 4. Belova: Karjalan rahvahan suarnat. 175 s.
 5. Molotov: Sovestkojn Sojuzan vnešnejh politikkah näh. 32 s.