micro:bit tiedokonehen ohjelmoindu
Micro Python kielel

Martti Penttonen, 14.4.2018

micro:bit protsessorkartin rakendeh

micro:bit on tiedokone, kudamas on

Micro Python ohjelmoindukieli

Python on popul'arnoi yleisohjelmoindukieli. Micro Python on nimen mugah minimualine versii Python kieles, kudai on tarkoitettu pikkarazih tiedokonehlaittehih. Äijii Pythonan ominazuksii on riičitty, a pikkarazien laittehien tugemizekse on ližätty toizii ominazuksii. micro:bit tiedokonehen ominazuksii kieleh tuo microbit moduuli, kudai nägyy ohjelmien allus.

Ohjelman suorittamizekse se täydyy kiändiä tiedokonehen konehkielele. Täs käytämmö mu-editor nimisty edittoru-kiändäjiä. Se kiändäy Micro Python -kielizen ohjelman micro:bit tiedokonehen konekielele. mu-editor on omah tiedokoneheh azendettu ohjelmu, sendäh se ei tarviče internettua. Nimen mugah mu-editoras on tekstuedittoru, kudamal ohjelmu kirjutetah. On toiziigi Micro Python kiändäjii, kudamii käytetäh internetači. Niilöi käytetäh livaimen kauti. A ku kiändäi on muijal, ohjelmu pidäy kirjuttua yli verkon da tuvva suoritettavakse siirdämäl se kiändäjälpäi omah micro:bittah yli verkon.

Micro Python kiändäi on ičegi Python ohjelmoindukielel kirjutettu ohjelmu.. Sit on versielöi Windows, Mac da Linux tiedokonehile.

mu -kiändäjän käynnistys

Täl kerral käytämmö mu-editor kiändäjiä Windowsaspäi. Kiändäiohjelmu mu on tallendettu käyttäjän kodiluvetteloh. Sie sežo on luvettelo mu_code, kudamas ollah käyttäjän kirjutetut ohjelmat. Sen jälgeh, konzu on kirjutettu .\mu avavuu mu-edittoran ikkun:

Uuttu ohjelmua ruvetah kirjuttamah painamal +-nybliä. Jo aijembi kirjutettuu ohjelmua voi kohendua painaldamal Load da valliččmal ohjelmu. Konzu ohjelmu on valmis, se on hyvä tallendua painaldamal Save. Nygöi micro:bit kartin pidäy olla USB-kaabelil liitetty tiedokoneheh. Ku Flash nybliä painetah, ohjelmu työnnetäh micro:bittah suoritettavakse. Lad'd'uandan aigah kartin tagan blinkettäy keldaine LED. Ku ohjelmas ei ollus hairavuo, sit karti kerras rubieugi ohjelmua suorittamah. Muite pidäy jatkua kohendamistu da oppie uvvelleh. Ainos kohenduksen jälgeh mustu tallendua. Vahnan ohjelman voi ottua uvven ohjelman pohjakse mualuamal se hiirel da sit painaldamal näppäimistöl ^C, avuamalla uuzi ohjelmu ekruanan nybläl + da sit näppäimistöl ^V. Sen jälgeh vahnua ohjelmua voi edituija kui uuttu da tallendua uvvel nimel.

.

Ohjelmoinduezimerkilöi

Ezimerki 1. Ohjelmoindukielen opastundu ainos aloitetah "Terveh Muailmu!" ohjelmal, kudai kirjuttau ekruanale "TERVEH MUAILMU!".
 #terveh.py
 from microbit import *
 display.scroll("TERVEH MUAILMU!")

Ezimerki 2. Ohjelmoindukieles on valmehennu kuvii. Tämä ohjelmu piirdäy sydämen:

 #sydan.py
 from microbit import *
 display.show(Image.HEART)

Ezimerki 3. for toistopetlanke kuvii voi kerras ozuttua enämbigi:

 #ozutakuvat.py
 from microbit import *
 kuvat=[Image.HEART,Image.HAPPY,Image.SMILE,Image.SAD,Image.CONFUSED,Image.ANGRY]
 for k in kuvat:
   display.show(k)
   sleep(1000)
Täs ohjelmas luajitah ezmäi kuvien luvettelo muuttujah kuvat. Sit for-petlas muuttujah k vuoronperäh pannah kuvan nimi da ozutetah se kuva. Kuvua ozutetah 1000 millisekundua libo yksi sekundu enne uvven kuvan ozutustu. Huomua, ku for-petlah kuulujat ohjelman rivit on sizendetty (siirretty oigiele).

Ezimerki 4. Kuvan voi piirdiä ičegi. Kaikkiedah micro:bitan ekruanal on 25 čökehty. 0 on mustu čökeh, 9 kaikkii kirkahembi, 2-9 ollah sil välil.

 #robottu.py
 from microbit import * 
 robottu = Image("09990:"
         "00900:"
         "99999:"
         "09090:"
         "09090")
display.show(robottu)
Kuvan tiijot voi kirjuttua tähgi tabah: robottu = Image("09990:00900:99999:09090:09090")

Ezimerki 5. Tämä ohjelmu ozuttau 5 sekundua surullistu rožua, sit se rubie ozuttamah ilostu rožua.

 #sadhappyt.py
 from microbit import *
 while running_time() < 5000:
   display.show(Image.SAD)
 display.show(Image.HAPPY)
while -petlas running_time() čotaiččou aijan kulumistu. Kuni ohjelmu on olluh vähembi 5 sekundua käynnis, ozutetah Image.SAD kuvua. Sen jälgeh lähtetäh while -petlaspäi da ruvetah ozuttamah Image.HAPPY kuvua.

Ezimerki 6. Micro:bit kartin nyblil voi ohjata ohjelman eistymisty. Nyblil voi vallita, kumbastu kahtes rožas micro:bitan ekruanu ozuttau: hurai nybly surullistu, oigei nybly ilostu.

 #sadhappyb.py
 from microbit import *
 while True:
   if button_a.is_pressed():
     display.show(Image.SAD)
   if button_b.is_pressed():
     display.show(Image.HAPPY)
Täs ohjelmas while True petlua suoritetah loputtomasti. Joga kierroksel kačotah, kuduadu nybliä painetah da ozutetah kuvua sen mugah.

Ezimerki 7. Animatsii. Panemmo robotan kävelemäh micro:bitan ekruanal.

#robottu astuu
from microbit import *
robottu1 = Image("09990:09990:00900:09090:90009")
robottu2 = Image("09990:09990:00900:00900:00900")
 while True:
  display.show(robottu1)
  sleep(250)
  display.show(robottu2)
  sleep(250)