soba


alazet
käzien lämmittäi

juoksukengät
juoksendah pättävät jallačit

jupku
alarungan soba naizil

kaglupaikku
kaglan lämmittäi

kaglusolmi
kaglas rippui nuoraine

kengät
jallačit varrenke

kindahat
käytä käzil ruadajes

kuatančat
villahizet talvijallačit

kurniekku
kalat leiväs

paidu
ylärungan alussoba

pal'to
piälyssoba

peredniekku
syömizien luadijan soba

pindžakko
mužikan ylärungan soba

pižamu
miehien yösoba

piäpaikku
naizien piän kate

pluat't'u
naizien soba

polvisukat
puolipitkät sukat

räččin
naizien alussoba

sandalit
avvonazet jallačit

sormikkahat
kindahis joga sormel pezä

stanit
miehien houzut

sukat
jalgusovat

sukkuhouzut
peittäy kaiken n'avas alahpäi

šliäppy
mužikoin piähineh levielöin reunoinke

šuapku
piän kate, turkisgi luajittu

T-paidu
kirjainsoba

tuflit
naizien kävelyjallačit

turki
zvieril otettu karvaine soba

uinduhouzut
kezoil piettävät kuadiet

uindusoba
kezoil da pl'ažal tarbehelline

vihmuvarje
käis kannettavu levo

villupaidu
ylärungan nieglottu välisoba

vyö
remeni rungan ymbäri

yöpaidu
naizien yösoba

zontiekku
käis kannettavu levo