Kirjuta vastavuksih pättävät kyzymykset ezimerkin mugah:

1. Egläi vastavuin Lenanke. Kenenke vastavuit egläi?
2. Tänäpäi on nelläs Tuhukuudu.
3. Hyö kuuldih se dielo muamal.
4. Myö lövvimmö 17 gribua.
5. Meijän kaži on mustu da čoma.
6. Minä olen nel’läs meijän perehen lapsis.
7. Minä vuotan dieduo.
8. Heijän fatieru on kolmas huralpäi.
9. Panin sovat škuappah.
10. Tuatto pastau piiruadu keitändypertis.
11. Kazvosmual myö kazvatammo nagristu da kartohkua.
12. Talvel voimmo luadie lumiukko.
13. Hyö lähtietäh ehtäl uinduallikkoh.

Valliče oigei verbi da taivuta se

Verbit:
lähtie, avata, leikata, keittiä, tuvva, vuottua, nosta, syvvä, kabrastua, käyttiä, luadie, pestä, šuorie, istuo

Virkehet
Huondeksel myö nouzemmo aijoi.
Kylbypertis ______ hambahat da sen jälles ______.
Tuatto ______ lehten poštujuaššiekas yhtelaigua gu ______ koiran ulgon.
Sil aigua myö muamanke ______ huondesveron.
Vel’li _______ leibiä da minä ______ koufein.
Tuatto järilleh tulduu ______ syömisty koirale.
Muamo ______ raadivon, gu myö kaikin stolah ______.
Huondesveron jälles myö ______ magavosijat.
Sen jälles ______ buaban da diedoin luo.
Hyö jo meidy ______.

Vastavukset:
nouzemmo, pezemmö, šuorimmo, tuou, käyttäy, luajimmo, leikkuau, keitän, andau, avuau, istummo, lähtemmö, vuotetah

Yhtistä virkehen algu da loppu

Sain kartin minun vel’lel, sentäh en nygöi jaksa nimidä syvvä.
Unohtin ottua vihmuvarjehen kerale, tänäpäi jallat ollah kibeit.
Rubein maguamah vaste 12 čuasun jälles yöl,sentäh sovat märrettih.
Minun died’oi telefonal zvoni da hyviä šuutkua pagizi,da nygöi käit ollah kibeit.
Ajoin egläi 30 kilometrii polgupyöräl,sentäh muga iložu olen.
Söin huondeksel vägi äijäl,sentäh olen nygöi ylen väzynyh.
Avvutin ystäviä paikanmuutos,sentäh minuu ylen äijäl nagrattau.

Kirjuta noumer kirjaiminnu da sana partitiivas. Valliče nelli nämmis numerualu-substantiivu puarois da kirjuta virkehet sanoinke

10 (kala)
3 (poigu)
11 (čuassu)
17 (puu)
8 (lehmy)
24 (ilmumiäččy)
32 (nenä)
6 (pielus)
4 (alane)
245 (päivy)
59 (minuuttu)
16 (lammas)
78 (griba)

Yhtistä viivanke oigieh vuvvenaigah. Keksi kolme ližiä

Voimmo mäis čurata._____________________Niitut ollah vihandat.Lapset kävväh školah.
____________________TALVELKEZÄLRahvas šuorietah lämmih sobih.
Panou lundu.____________________
Ilmu on lämmä.Voimmo järves kylbie kezoidu.Mua roih valgiekse.Kukkazet kukitah