Harjoituksii

Yhtistä sanat pättäväkse virkehekse

Verkos olibuaban očkat
Ikkunal seizoulapsozien pajatus
Mečäs eletähmeijän sovat
Pualičal onkaksi linduu
Taivahal lennetähäijy kalua
Pihal kuuluikolme kukkua
Stolal ollahhyviä kniigua
Škuapas ollahhiilavua čuajuo
Mečäs kazvetahkondii da reboi
Kupis olikorgiet puut

Sellitä virkehien persounu- da aigumuvvot. Kirjuta verbit i kieldomuvvos.

Alloimmo opastua kieldy mennyt vuozikymmenel.
Mečäs gul’aičit, kondiinke vastavuit.
Häi on satattanuh jallan jalgumiäččyh kižates.
Perindöllizien pajoin ližäkse pidäs sežo kehittiä muuzikkua nuorižoh näh.
Kahtel käil tartuin rengih, muga jygei oli.
Mennyt suovattan olitto vastavunnuh diedoin da buaban kois.
Kai pienet kielet ollah rahvahan rikkahus.

Yhtistä viivanke gu putin virkehet roitas

Min igägine on sinun velliEi, hän meni laukkah.
Ongo sinul perehty?Ruadopäivin nouzen seiččemän aigua, a lebopäivin maguan kymmenessah.
Kävytgo sinä ruadoh jallai?En, minä kižuan jalgumiäččyh.
Kus eletäh sinun vahnembat?Huomei ajan Petroskoih.
Aijoigo nouzet huondeksel?Kahtu minuuttua vajai seiččie
Kuibo elos menöy?Minä olen nellikymmen yheksä vuodine.
Äijängo maksau tämä paidu?Passibo, kai on endizelleh.
Voizittogo sanuo, äijygo on aigua?Se maksau viizitostu euruo.
Konzu on sinun roindupäivy?Hyö eletäh Jovensuus.
Kunne menet huomei?Häi on kaheksua vuottu vahnembi minuu.
Min igähine olet?Minä suvaičen sygyzyy.
Kižuatgo sinä jiäkuroih?Se on netua, ei loitton.
Ongo Fed'a kois?Minun roindupäivy on kahteskymmenes tuhukuudu.
Mi vuvvenaigu on sinun mieles paras?On, mučoi, nelli lastu da yheksä bunukkuagi.
Andiekse, kus täs on lähimbäine aptiekku?En, minä ajelen busal.