Virkehen vastinehet

Alistajis yhtysvirkehis toiči käytetäh muga sanottuu virkehen vastinehtu ližävirkehen azemes. Virkehen vastineh on moine grammaatiekalline rakendeh, kudai merkičyksen puoles on sama, kui i ližävirkeh, no kogomuksen libo struktuuran puoles eruou sit, ku virkehen vastinehel ei ole finiittumuvvollistu predikuattua. Toizin sanojen, sil ei ole virkehen piämerkii - predikuattua finiittuformas.

Virkehen vastinehes predikuatan azemes käytetäh verbin infiniittumuodoloi - infinitiivua libo partisiippua. Verdailemmo virkehii:
Vladimir Brendojev rubei kirjuttelemah runoloi merimiehenny olles.
Vladimir Brendojev rubei kirjuttelemah runoloi konzu häi oli merimiehenny.
Enzimäzes virkehes on käytetty virkehen vastinehtu merimiehenny olles, kudamas verbi olles on II infinitiivan inessiivu-muvvos. Tämä virkehen vastineh vastuau kyzymykseh konzu?, sendäh virkehes on adverbialinnu. Se on ližävirkehen konzu häi oli merimiehenny vastineh.
Karjalankieline prozajistu P'otr Sem'onov ottihes kirjutusruadoh eläkkehele piästyy.
Karjalankieline prozajistu P'otr Sem'onov ottihes kirjutusruadoh sen jälgeh, ku häi piäzi eläkkehele.
Nämmis virkehis enzimäzes on virkehen vastineh eläkkehele piästyy, kudamas verbi on II partisiipan partitiivumuvvos. Tädä virkehen vastinehtu, kudai sežo vastuau kyzymykseh konzu? da virkehes on adverbialinnu, on käytetty ližävirkehen "ku häi piäzi eläkkehele" azemes.

Virkehen vastinehtu ei eroiteta pilkul, kui ližävirkehty.

Eniten käytetäh kolmie virkehen vastinehen luaduu: predikatiivine virkehen vastineh, temporaline virkehen vastineh, da modaline virkehen vastineh

Predikatiivine virkehen vastineh

Predikatiivistu virkehen vastinehtu käytetäh moizien ližävirkehien azemes, kudamat merkitäh tevon aigua, syydy, ehtuo libo myödähysty da liitytäh piävirkeheh konjunktoin ku, gu, hos, hot' avul da konjunktoinnu käytettylöin adverbiloin konzu, ku kerran, sendäh ku, sikse ku avul. Predikatiivizes virkehen vastinehes käytetäh essiivas olijua nominua. Verdailemmo virkehii:

Temporaline virkehen vastineh

Temporalistu virkehen vastinehtu käytetäh moizien ližävirkehien azemes, kudamat merkitäh tevon aigua da liitytäh piävirkeheh konjunktan ku da konjunktannu käytetyn adverbin konzu avul. Temporalistu virkehen vastinehtu on kahtu luaduu:

Modaline virkehen vastineh

Modalistu virkehen vastinehtu käytetäh moizien ližävirkehien azemes kudamat merkitäh tevon tabua da liitytäh piävirkeheh konjunktoin što, ku avul. Myödövirkehis predikuatannu on II infinitiivan instruktiivuformu, kieldovirkehis on III infinitiivan abessiivuformu. Tämän joukon modalizii virkehen vastinehii käytetäh eniten, voi sanuo, ainos, verraten lizävirkehih.

Verdailemmo virkehii.
Se ristikanzu eläy pajattajen.
(Se ristikanzu eläy muga, što ainos pajattau.)
Brihačču lugou kniigua virujen.
(Brihačču lugou kniigua muga, što viruu, konzu lugou.)
Pahas voit piästä vaiku pajeten.
(Pahas voit piästä vaiku sil, ku pagenet.)
Parembi on eliä maltajen.
(Parembi on eliä, ku maltau eliä.)
Paista on mielužambi toizele silmih kaččojen.
(Paista on mielužambi muga, ku kačot toizele silmih.)
Ristikanzu ei voi eliä ni syömättäh, ni ruavottah.
(Ristikanzu ei voi eliä muga, ku ei syvvä da ei ruadua.)
Tulemattah voi olla, lähtemättäh ei sua.
(Voi olla muga, što ei tulla, ei voi olla muga, što ei lähtie.)
Häi kogo illan istui sanua sanomattah.
(Häi kogo illan istui muga, što ei sanonuh ni sanua.)
Et lövvä ruaduo opastumattah.
(Et lövvä ruaduo, ku et opastu.)