Piävirkeh ližävirkehienke

Ližävirkehekse sanotah virkehty, mi ei voi olla yksin. Se sellittäy piävirkehty, sen sanayhtymiä libo sanua. Piävirkeheh voi liittyö enämbigi kui yksi ližävirkeh da net voijah olla piävirkehen allus, lopus libo keskes. Eroitammo ližävirkehii sen mugah, midä ne sellitetäh:

Subjektuližävirkeh

Subjektuližävirkeh sellittäy subjektua:

Attribuuttuližävirkeh

Attribuuttuližävirkeh vastuau attribuutan kyzymyksih mittuine? mittumat? Kyzymykset kuulutah piävirkehen ozapuoleh - substantiivah. Attribuuttuližävirkeh liittyy piävirkeheh

Objektuližävirkeh

Objektuližävirkeh vastuau objektan kyzymyksih, kudamii enimyölleh annetah predikuataspäi. Objektuližävirkeh liittyy piävirkeheh

Paikkua ilmoittai ližävirkeh

Paikkua ilmoittai ližävirkeNh vastuau kyzymyksih kus? kuspäi? kuh? kunne? da liittyy piävirkeheh konjunktannu käytettylöin adverbiloin avul kus, kuspäi, kuh, kunne. Paikkua ilmoittai ližävirkeh enimyölleh liittyy piävirkehes olijah paikkuadverbih:
Sie, kus mendih hänen lapsusvuvvet, nygöi vai meččy humizou. Sinne, kuspäi ottau allun Anusjogi, ei puuttunuh kävvä ni kerdastu. Sih, kus enne seizoi kirikkö, nygöi luajittih tansulava. Sie, kuh on havvattu minun died'oi, kalmiston ymbäri on ylen vahnu kuuzikko. Sinne, kunne lähtiettih hyö, myö emmo mene. Siepäi, kus eletäh minun vellet da sizäret, tuli moni kirjastu.

Aigua ilmoittai ližävirkeh

Aigua ilmoittai lizävirkeh vastuau kyzymykseh konzu? kunnessah? da liittyy piävirkeheh konjunktoin ku, kuni da konjunktannu käytetyn adverbin konzu avul. Ližävirkeh puaksuh liittyy piävirkehes olijah aiguadverbih:
Sieneh myö voimmo lähtie hedi, ku vihmu lopeh. Keviäl, ku avavutah jovet da järvet, rubiemmo käymäh kalale. Pidäy tuvva hallot mečäspäi teriämbäh, kuni kogonah ei ummannuh tielöi. Lapset čurattih ildah suate, kuni ei tulluh pimei. Brihačču kai illat viettäy bibliotiekas, kodih tulou jo silloi, konzu pidäy mennä muate.

Syydy libo tavoitehtu ilmoittai ližävirkeh

Nämmä kaksi ližävirkehty ollah läheizet struktuuran puoles: mollembat vastatah kyzymyksih mindäh? mikse? Ližävirkehet liitytäh piävirkeheh konjunktoin ku, gu da konjunktannu käytettylöin adverbiloin sendäh ku, sikse ku avul. Ku tavoitehtu ilmoittajan ližävirkehen da piävirkehen subjektu ollou yksi i sama, moizii virkehii voi käyttiä yksinäsvirkehinny translatiivizes merkičykses:
Tänä kezän keräin äijän siendy talvekse suolattavakse. Muamo osti hyvìä vatettu pal'ton ommeltavakse. Pidäy hallata kai mečäi tuovut tervaskannot kylyn lämmitettäväkse talvel.

Jälgehysty ilmoittai lizävirkeh

Jälgehysty ilmoittai ližävirkeh sellittäy kogo piävirkehty da liittyy sih konjunktan ga avul. Tämä ližävirkeh vastuau kyzymykseh: midäbo sit?

Jälgehysty ilmoittai ližävirkeh ainos on piävirkehen jälles:
Täl kuul jogapäiviä tuuččuau, ga kai tiet salbai. Pruazniekas oli äijy nuorižuo, ga kaikil oli iluo. Pilvie guuriu täytty vägie, ga varmah roih vihmu. Lapset ollah kois vahnembittah kogo päivät, ga televiizor ei sammu ni kodvazekse. Lukku oli ihan ruostunuh, ga uksi jäi avuamattah.

Ehtuo ilmoittai lizävirkeh

Ehtuo ilmoittai lizävirkeh vastuau kyzymykseh mil ehtol?. Se sellittäy kogonah piävirkehty da liittyy sih konjunktoin ku, ku vai da adverbiloin kerran, ku kerran, konzu avul:
Kunnon ristikanzu ainos tulou abuh, ku maltanet pakita abuu.

Elos on hyvä, ku vai et riko sidä. Olen hyväi mielel, kerran uskaldat tulla gostih. Se ruado roih ruattu, ku kerran käskietäh. Pajo koskettau syväindy, konzu on kaunis meloudii.

Konzu ližävirkeh ilmoittau ebävarmuttu, sit piävirkehes dai ližävirkehes verbi on konditsionualas:
Myöhäi voizimmo ajua kunnegi toizih mualoih, ku vai annettas loma mollembile yhtel aigua.

Konzu ehtuo ilmoittai ližävirkeh on piävirkehen ies, sit piävirkeh algau konjunktas ga:
Ku sinä lähtet, ga minägi lähten. Ku nenga vuotat, ga tulen.

Myödähysty ilmoittai ližävirkeh

Myödähysty ilmoittai ližävirkeh vastuau kyzymykseh mis huolimattah? da liittyy piävirkeheh konjunktoin hos, hot avul:
Lapset kävväh školah, hos pihal ongi kova pakkaine. Hyö yksikai nikedä ei kuunnella da ruatah pahua, hot kaikelleh opimmogi heidy vakustua. Ruado minuu miellyttäy, hot ongi ylen vaigei. Päiväine vie ei ehtinyh nosta, hos taivaisrandu oligi jo kogonah ruskei.
Kui suau nähtä ezimerkilöis, ližävirkehen predikuattah puaksuh liittyy lujituspartiklu -gi.

Konzu ližävirkeh ilmoittau ebävarmua myödähysty, sit predikuattu piävirkehes dai ližävirkehes on konditsionualas:
Hos kui anna kuččus, ga yksikai en lähtis. Hot kuldaine elos olis sie, ga kodirandua en vaihtas.
Kui nägyy ezimerkilöis, ku ližävirkeh ollou piävirkehen ies, sit piävirkeh algau konjunktal ga.

Myödähysty ilmoittajas ližävirkehes puaksuh käytetäh verbin imperatiivua:
Lähten yksikai, hos midä roikkah. En pöllästy, varaitakkah hot kui. Minul on vähä pahua mieldy, tuldahes libo äldähes.

Verdailuu ilmoittai ližävirkeh

Verdailuu ilmoittai ližävirkeh sellittäy kogonah piävirkehty da liittyy sih konjunktoin ku, ga ku, kui, konjunktannu käytettylöin adverbin rounoku da pronominoin midä-sidä avul:
Heijän lapset kazvettih kazvattamattah, kui piidoi kazvau vil'l'oin keskes. Se mies ainos töhizöy, ga ku samvuaru stolal puhkau. Häi istui ihan vaikkani, rounoku nikedä ymbäri ei ole. Midä parembi on tavar, sidä kallehembi sil on hindu. Midä enämbän tiijät, sidä kebjiembäh elät.

Verdailuu ilmoittajas ližävirkehes puaksuh ei käytetä predikuattua:
Tyttöine kazvoi kaunehekse, ku ruiskukkaine pellos. Kodiine oli kruasittu ruspakokse, ku äijänpäivänjäiččäine.