Rinnastai yhtysvirkeh

Rinnastai yhtysvirkeh on moine y'htysvirkeh, kudaman kogomukseh kuulutah sintaksiellizesti samanverdazet iččenäzet yksinäsvirkehet. Net yhtistytäh yhtysvirkeheh intonatsien libo rinnastuskonjunktoin avul.

Yhtysvirkeh konjunktanke

Rinnastajat yhtysvirkehet jagavutah eri joukkoloih merkičyksen puoles da sen konjunktan mugah, kudamua käytetäh virkehes:

Rinnastajah yhtysvirkeheh kuulujat yksinäsvirkehet eroitetah toine toizes pilkul.

Yhtysvirkeh konjunktattah

Yksinäsvirkehet voijah liittyö toine toizeh da yhtistyö yhtysvirkehekse konjunktoittahgi. Silloi paistes net virkehet eroitetah intonatsiel, a kirjuttajes erilazil välimerkilöil - pilkul, pilkul čökkienke, kaksosčökkiel, viivazel.