Irallizet sanat

Irallizekse sanakse sanotah moizii sanoi, kudamien avul pagizii libo kirjuttai tuou ilmi oman mielen (varmuon libo ebävarmuon, tahton, toivon i m.i.) sih näh, mis on pagin virkehes.

Verdailemmo virkehii:
Lomua hyö vietettih suves Mustanmeren rannikol.
Lomua hyö, tiettäväine, vietettih suves Mustanmeren rannikol.
Lomua hyö, varmah, vietettih suves Mustanmeren rannikol.
Lomua hyö, nägyy, vietettih suves Mustanmeren rannikol.
Lomua hyö, minuu myöte, vietettih suves Mustanmeren rannikol.
Lomua hyö, onnuako, vietettih suves Mustanmeren rannikol.
Voi olla, lomua hyö vietettih suves Mustanmeren rannikol.
Hyö, toinah, vietettih lomua suves Mustanmeren rannikol.

Irallizet sanat voijah merkitä:

Irallizii sanoi eroitetah pilkul mollembis puolin.