Attribuuttu

Attribuuttu on virkehen ližäozapuoli, kudai ozuttau ezinehen tunnustu libo luaduu da vastuau kyzymyksih mittuine? mittumat? kenen? min? Attribuuttua enimyölleh käytetäh miärättävän substantiivan ies. No attribuuttua voi käyttiä miärättävän substantiivan jällesgi.

Attribuutannu voi olla: