Virkeh

Pagin on virkehii jällekkäi. Virkeh on paginan perusyksikkö. Se ozuttau yhten ajatuksen.

Virkehen rakendeh

Virkehel on rakendeh, mis piäozapuolet ollah subjektu (mi on paginan ezineh) da predikuattu (midä sanotah paginan ezinehes). Ga on virkehes puaksuh toiziigi ozapuolii kui objektu (predikuatan toimindan kohte). Subjektua da objektua voi tarkendua attribuutal muga kui predikuattua voi tarkendua adverbialil. Sanajälletys karjalas on välly, ga enzi sijal on se sana, kudamale pannah piämerkičys.

Virkehen rakendehtu voi kuvata siändölöil Net verbit kudamih liittyy objektu, ollah transitiivuverbit: "Mužikku nosti koin". Intransitiivuverbilöih ei liity objektua: "Brihačču juoksou".

Virkehen tavoiteh

Virkehen tavoiteh paginas voi olla kolmenlaine.

Yksinäsvirkehet da yhtysvirkehet

Virkehet voijah yhtyö yhtysvirkehikse, mit ilmoitetah mutkikkahembii ajatuksii kui yksinäsvirkehet. Yhtysvirkeheh kuulujat virkehet voijah olla tävvellizii iččenäzii virkehii, libo piävirkeh da sille alistetut ližävirkehet, kudamat tävvendetäh piävirkehty. Konjunktat ollah virkehien välis liimannu.

Yksinäsvirkehii: Talvel mua peittyy lumen alle. Tuuččuau. Keviäl lumi sulau. Ojat čurčetetah.

Yhtysvirkehii: Vihmuu da tuulou. Ajazin suveh, ku olis dengua. Kylän kohtal joves on suarukku, sentäh kylän nimi on Suarikoski. Kaži tiedäy, kui toimie kalanke.