Partiklu (Liiteh)

Partiklu on piättehien kaldaine abusana, kudai ližiäy sanoih libo virkehih erilazii merkičysvivahtuksii: Tottugo lähtet? Rubietvai ruadamah kunnolleh, elos hedi muuttuu. Partiklu voi liittyö kaikkih iččenäzih sanaluokkih - substantiivoih, adjektiivoih, numerualoih, pronominoih, verbilöih, adverbiloih. Partikloi käytetäh ihan sanan lopus, jälles kaikkii tunnuksii da taivutuspiättehii: poigashäi, linduloilegi, ruskiennubo, puuhizesgo, kaksinhäi, kolmandelegi, kenenkebo, misgi, tuletgo, lähtemmöhäi, kunnebo, konzugi.

Partiklat jagavutah eri joukkoloih: