Refleksiivuverbin imperatiivu

Refleksiivuverbin imperatiivas refleksiivine tunnus liittyy indikatiivan preezensan vokalivardaloh. yksikön toizes persounas käytetäh lujua vuokalivardaluo (ku verbil ollou kaksi vokalivardaluo) Monikon 3:ndes persounas yksivardalohizis verbilöis käytetäh -tta, -ttä -vardaluo, kaksivardalohizis -ta, -tä -vardaluo. Refleksiivuverbin impcratiivan kieldomuvvos kieldosana taibuu indikatiivan imperatiivas. Piäverbi on sama kui myödömuvvos. Monikon 1:zen persounan muoduo imperatiivas ei käytetä, kui i yksikön 1:zen persounan muoduo.

y.2 otta-i peze-i älä otta-i peze-i
y.3 ota-kkahes pes-kähes älgäh ota-kkahes pes-kähes
m.1 ota-kkuammokseh pes-kiämmökseh - -
m.2 ota-kkuattokseh pes-kiättökseh älgiä ota-kkuattokseh pes-kiättökseh
m.3 otetta-hes pestä-hes äldä-hes otetta-hes pestä-hes