Refleksiivuverbin potensiualu

Refleksiivuverbin potensiualan preezenzu

Refleksiivuverbin potensiualan preezensas refleksiivutunnus liittyy potensiualan preezensan vardaloh. Kieldomuvvos taibuu kieldosana ei. Piäverbin potensiualan vardaloh liittyy tunnus -i. Monikon 3:ndes persounas refleksiivine tunnus on -hes, kui i myödömuvvos.

y.1 ottane-mmos pesse-mmös en ottane-i pesse-i
y.2 ottane-ttos pesse-mmös et ottane-i pesse-i
y.3 ottane-hes pesse-hes ei ottane-i pesse-i
m.1 ottane-mmokseh pesse-mmökseh emmo ottane-i pesse-i
m.2 ottane-ttokseh pesse-mmökseh etto ottane-i pesse-i
m.3 otetanne-hes pestäne-hes ei otetanne-hes pesse-hes

Refleksiivuverbin potensiualan perfektu

Refleksiivuverbin potensiualan perfektas abuverbi olla taibuu potensiualan preezensas. Piäverbis käytetäh aktiivan II partisiipan muoduo, vaiku tunnukses -nuh, -nyh häviey loppukonsonantu -h refleksiivizen tunnuksen -hes iel. Refleksiivuverbin potensiualan perfektan kieldomuvvos taibuu kieldosana ei. Apuverbis olla käytetäh potensiualan vardaluo. Piäverbi on sama kui i myödömuvvos.

y.1 ollen ottanu-hes pessy-hes en olle ottanu-hes pessy-hes
y.2 ollet ottanu-hes pessy-hes et olle ottanu-hes pessy-hes
y.3 ollou ottanu-hes pessy-hes ei olle ottanu-hes pessy-hes
m.1 ollemmo ottanu-hes pessy-hes emmo olle ottanu-hes pessy-hes
m.2 olletto ottanu-hes pessy-hes etto olle ottanu-hes pessy-hes
m.3 oldaneh ottanu-hes pessy-hes ei oldane ottanu-hes pessy-hes