Refleksiivuverbin konditsionualu

Refleksiivuverbin konditsionualan preezensu

Refleksiivuverbin konditsionualan preezensas refleksiivutunnukset liitytäh konditsionualan preezensan vardaloh. Kieldomuvvos taibuu ei, piäverbi kolmandes persounas:

y.1 ottazi-mmos pezizi-mmös en ottazi-hes pezizi-hes
y.2 ottazi-ttos pezizi-ttös et ottazi-hes pezizi-hes
y.3 ottazi-hes pezizi-hes ei ottazi-hes pezizi-hes
m.1 ottazi-mmokseh pezizi-mmökseh emmo ottazi-hes pezizi-hes
m.2 ottazi-ttokseh pezizi-ttökseh etto ottazi-hes pezizi-hes
m.3 otettazi-hes pestäzi-hes ei ottazi-hes pezizi-hes

Refleksiivuverbin konditsionualan imperfektu

Refleksiivuverbin konditsionualan imperfektas reneksiivutunnukset liitytäh konditsionualan imperfektan vardaloh. Kieldomuvvos taibuu kieldosana ei. Piäverbi on 3:nden persounan myödömuvvos:

y.1 ottanuzi-mmos pessyzi-mmös en ottanuzi-hes pessyzi-hes
y.2 ottanuzi-ttos pessyzi-ttös et ottanuzi-hes pessyzi-hes
y.3 ottanuzi-hes pessyzi-hes ei ottanuzi-hes pessyzi-hes
m.1 ottanuzi-mmokseh pessyzi-mmökseh emmo ottanuzi-hes pessyzi-hes
m.2 ottanuzi-ttokseh pessyzi-ttökseh etto ottanuzi-hes pessyzi-hes
m.3 otetannuzi-hes pestänyzi-hes ei otetannuzi-hes pestänyzi-hes

Refleksiivuverbin konditsionualan perfektu

Refleksiivuverbin konditsionualan perfektu roih abuverbis olla, kudai taibuu konditsionualan preezensas da piäverbis, kudamua käytetäh aktiivan II partisiipan muvvos, vaiku -nuh, -nyh -tunnuksen loppukonsonantu -h häviey -hes -tunnuksen iel. Kieldomuvvos taibuu kieldosana ei. Abuverbii olla käytetäh konditsionualan preezensan 3:nden persounan muvvos. Piäverbi on sama, kui i myödömuvvos:

y.1 olizin ottanu-hes pessy-hes en olis ottanu-hes pessy-hes
y.2 olizit ottanu-hes pessy-hes et olis ottanu-hes pessy-hes
y.3 olis ottanu-hes pessy-hes ei olis ottanu-hes pessy-hes
m.1 olizimmo ottanu-hes pessy-hes emmo olis ottanu-hes pessy-hes
m.2 olizitto ottanu-hes pessy-hes etto olis ottanu-hes pessy-hes
m.3 oldas otettu-hes pesty-hes ei oldas otettu-hes pesty-hes

Refleksiivuverbin konditsionualan pluskvamperfektu

Refleksiivuverbin konditsionualan pluskvamperfektu roih abuverbis olla, kudai taibuu konditsionualan imperfektas da piäverbis, kudai on sama, kui i refleksiivuverbin konditsionualan perfektas. Refleksiivuverbin konditsionualan pluskvamperfektan kieldomuvvos taibuu kieldosana ei. Abuverbii olla käytetäh kondistionualan imperfektan 3:nden persounan muvvos. Piäverbi on sama kui i myödömuvvos.

y.1 olluzin ottanu-hes pessyhes en ollus ottanu-hes pessy-hes
y.2 olluzit ottanu-hes pessyhes et ollus ottanu-hes pessy-hes
y.3 ollus ottanu-hes pessyhes ei ollus ottanu-hes pessy-hes
m.1 olluzimmo ottanu-hes pessy-hes emmo ollus ottanu-hes pessy-hes
m.2 olluzitto ottanu-hes pessy-hes etto ollus ottanu-hes pessy-hes
m.3 oldanus otettu-hes pesty-hes ei oldanus otettu-hes pesty-hes