Refleksiivuverbin indikatiivu

Refleksiivuverbin indikatiivan preezensu

Refleksiivuverbin indikatiivan preezensan lugu-persounutunnus liittyy indikatiivan preezensan vardaloh.

y.l ota-mmos peze-mmös en otta-i peze-i
y.2 ota-ttos peze-ttös et otta-i peze-i
y.3 otta-hes peze-hes ei otta-i peze-i
m.1 ota-mmokseh peze-mmökseh emmo otta-i peze-i
m.2 ota-ttokseh peze-ttökseh etto otta-i peze-i
m.3 oteta-hes pestä-hes ei oteta-hes pestä-hes

Refleksiivuverbin indikatiivan imperfektu

Refleksiivuverbin indikatiivan imperfektas käytetäh imperfektan vardaloloi. Kieldomuvvos piäverbi on aktiivan II partisiipan muvvos, vaiku -nuh, -nyh -tunnukses loppukonsonantu -h on hävinnyh -hes -tunnuksen iel:

y.1 oti-mmos pezi-mmös en ottanu-hes pessy-hes
y.2 oti-ttos pezi-ttös et ottanu-hes pessy-hes
y.3 otti-hes pezi-hes ei ottanu-hes pessy-hes
m.1 oti-mmokseh pezi-mmökseh emmo ottanu-hes pessy-hes
m.2 oti-ttokseh pezi-ttökseh etto ottanu-hes pessy-hes
m.3 otetti-hes pezti-hes ei otettu-hes pesty-hes

Refleksiivuverbin indikatiivan perfektu

Refleksiivuverbin indikatiivan perfektas abuverbi olla taibuu preezensas. Piäverbii käytetäh aktiivan II partisiipan muvvos, vaiku -nuh, -nyh-tunnukses häviey loppukonsonantu -h hes -tunnuksen iel. Kieldomuvvos taibuu kieldosana ei. Abuverbis käytetäh vokalivardaluo ole-, monikon 3:ndes persounas - muoduo olla. Piäverbi on sama, kui i myödömuvvos:

y.1 olen ottanu-hes pessy-hes en ole ottanu-hes pessy-hes
y.2 olet ottanu-hes pessy-hes et ole ottanu-hes pessy-hes
y.3 on ottanu-hes pessy-hes ei ole ottanu-hes pessy-hes
m.1 olemmo ottanu-hes pessy-hes emmo ole ottanu-hes pessy-hes
m.2 oletto ottanu-hes pessy-hes etto ole ottanu-hes pessy-hes
m.3 ollah otettu-hes pesty-hes ei olla otettu-hes pesty-hes

Refleksiivuverbin indikatiivan pluskvamperfektu

Refleksiivuverbin indikatiivan pluskvamperfektas abuverbi olla taibuu imperfektas. Piäverbi on sama, kui i indikatiivan perfektas. Kieldomuvvos taibuu kieldosana ei. Abuverbii käytetäh aktiivan II partisiipan muvvos olluh, monikon 3:ndes persounas - passiivan II partisiipan muvvos oldu. Piäverbi on sama, kui i myödömuvvos:

y.1 olin ottanu-hes pessy-hes en olluh ottanu-hes pessy-hes
y.2 olit ottanu-hes pessy-hes et olluh ottunu-hes pessy-hes
y.3 oli ottanu-hes pessy-hes ei olluh ottanu-hes pessy-hes
m.1 olimmo ottanu-hes pessy-hes emmo olluh ottanu-hes pessy-hes
m.2 olitto ottanu-hes pessy-hes etto olluh ottanu-hes pessy-hes
m.3 oldih otettu-hes pesty-hes ei oldu otettu-hes pesty-hes

Refleksiivuverbin indikatiivan futurum

Refleksiivuverbin indikatiivan futurumas taibuu abuverbi ruveta. Piäverbin vardalo on -ma, -mä -loppuhine, kudamah liittyy refleksiivutunnus -hes. Kieldomuvvos taibuu kieldosana ei. Apuverbis käytetäh vokalivardaluo rubie-, monikon 3:ndes persounas käytetäh ruveta -muoduo. Piäverbi on sama kui myödömuvvos:

y.1 rubien pezemä-hes en rubie pezemä-hes
y.2 rubiet pezemä-hes et rubie pezemä-hes
y.3 rubieu pezemä-hes ei rubieu pezemä-hes
m.1 rubiemmo pezemä-hes emmo rubie pezemä-hes
m.2 rubietto pezemä-hes etto rubie pezemä-hes
m.3 ruvetah pezemä-hes ei ruveta pezemä-hes