Passiivan II partisiippu

Passiivan II partisiipan tunnukset ollah -ttu, -tty, -tu, -ty, -du, -dy.

Passiivan II partisiippu taibuu sijois da luvus:

Nominatiivu kirjutettu kirjaine kirjutetut kirjazet
Genetiivu kirjutetun kirjazen kirjutettuloin kirjazien
Akkuzatiivu kirjutetun kirjazen kirjutetut kirjazet
Partitiivu kirjutettuu kirjastu kirjutettuloi kirjazii
Essiivu kirjutetunnu kirjazennu kirjutettuloinnu kirjazinnu
Translatiivu kirjutetukse kirjazekse kirjutettuloikse kirjazikse
Inessiivu kiijutetus kirjazes kirjutettulois kirjazis
Elatiivu kirjutetus kirjazespäi kirjutettulois kirjazispäi
Illatiivu kirjutettuh kirjazeh kirjulettuloih kirjazih
Adessiivu kirjutetul kirjazel kirjutettuloil kirjazil
Ablatiivu kirjutetul kirjazelpäi kirjutettuloil kirjazilpäi
Allatiivu kirjutetule kirjazele kirjutettuloile kirjazile
Abessiivu kirjutetuttah kirjazettah kirjutettuloittah kirjazittah
Komitatiivu kirjutetunke kirjazenke kirjutettuloinke kirjuzienke
Prolatiivu kirjutetuči kirjazeči kirjutettuloiči kirjaziči
Instruktiivu kirjulettuloin kirjazin

Passiivan II partisiippua käytetäh: