Passiivan I partisiippu

Passiivan I partisiipan tunnukset ollah -va, -vä, nominatiivas -vu, -vy. Tunnus liittyy -tta, -ttä, -ta, -tä, -da, -dä -loppuhizih vardaloloih:

Passiivan 1. partisiippu taibuu sijois da luvus. Taivutammo sanayhtymän ruattavu ruado:

yksikkö monikko
Nominatiivu ruattavu ruado ruattavat ruavot
Genetiivu ruattavan ruavon ruattavien ruadoloin
Akkuzatiivu ruattavan ruavon ruattavat ruavot
Partitiivu ruattavua ruaduo ruattavii ruadoloi
Essiivu ruattavannu ruadonnu ruattavinnu ruadoloinnu
Translatiivu ruattavakse ruavokse ruattavikse ruavoloikse
Inessiivu ruattavas ruavos ruattavis ruadolois
Elatiivu ruattavas ruavospäi ruattavis ruadoloispäi
Illatiivi ruattavah ruadoh ruattavih ruadoloih
Adessiivu ruattaval ruavol ruattavil ruadoloil
Ablatiivu ruattaval ruavolpäi ruattavil ruadoloilpäi
Allatiivu ruattaval ruavole ruattavile ruadoloile
Abessiivu ruattavattah ruavottah ruattavittah ruadoloittah
Komitatiivu ruattavan ruavonke ruattavien ruadoloinke
Prolatiivu ruattavači ruavoči ruattaviči ruadoloiči
Instruktiivu ruattavin ruadoloin
Passiivan I partisiippu ilmoittau ruandua libo tapahtumua, kudai pidäy ruadua libo kudai on tevonalaine:

Lugiettavu kniigu oli jiännyh stolale avvoi.
Kynnettävy peldo vie ei ole sulanuh jiäs.
Kai ruattavat ruavot pidäy ruadua aijoilleh.
Kuivattavat kalat pidäy vähäzel suolata.
Kytkiettävy peldo ei olluh ylen suuri.
Kai myödävät tavarat oldih kallehet.
Kohendettavat sovat pidäy enzimäi pestä.
Uvvistettavu pal'to oli mustu.
Hienombat kartohkat jätämmö muah pandavakse, karjembat syödäväkse.
Stolale avvoi jiännyh kniigu on lugiettavannu.
Sulamatoi jiäs peldo on kiännettävy myöhembäh.
Kai ruavot ollah aijolleh ruattavat.
Vähäzel suolatut kalat ollah kuivattavakse.
Ei ylen suuri peldo on kytkettävänny.
Kai kallehet tavarat oldih myödävänny.
Pestyt sovat ollah kohendattavakse.
Mustu pal'to on uvvistettavu pruazniekas.
Hienombat kartohkat ollah pandavakse muah, a karjembat ollah syödäväkse.