Aktiivan I partisiippu

Nominatiivas aktiivan I partisiipan tunnus on -i, sen rinnal käytetäh tunnustu -ju, -jy: ostai, ostaju, kävelii, kävelijy. Toizis sijois aktiivan I partisiipan tunnus on -ja, -jä.

Tunnus liittyy. Aktiivan I partisiippu taibuu sijois da luvus. Taivuttajes Taivutammo partisiipat kazvai da menii yksikös da monikos:

Nominatiivu kazvai menii kazvajat menijät
Genetiivu kazvajan menijän kazvajien menijien
Akkuzatiivu kazvajan menijän kazvajien menijien
Partitiivu kazvajua menijiä kazvajii menijii
Essiivu kazvajannu menijänny kazvajannu menijänny
Translatiivu kazvakse menijäkse kazvajikse menijikse
Inessiivu kazvajas menijäs kazvajis menijis
Elatiivu kazvajaspäi menijäspäi kazvajispäi menijispäi
Illatiivu kazvajah menijäh kazvajih menijih
Adessiivu kazvajal menijäl kazvajil menijil
Ablatiivu kazvajalpäi menijälpäi kazvajilpäi menijilpäi
Allatiivu kazvajale menijäle kazvajile menijile
Abessiibu kazvattah menijättäh kazvajittah menijittäh
Komitatiivu kazvajanke menijänke kazvajienke menijienke
Prolatiivu kazvači menijäči kazvajiči menijiči
Instruktiivu kazvajin menijin

Aktiivan 1 partisiippu merkiččöy jatkujua libo loppumattomua ruandua.
Heijän perehes kaikin ollah ruavon suvaiččijat rahvas.
Karjalan kielen luokas kaikin ollah hyvin opastujat lapset.
Tuatto akkiloiččou kazvajua peräntiedy.
Sualistujan rugehen keskes on äijy ruiskukkastu.
Vahnoi pajoloi pajattai baboi puaksuh kävyy meile.
Äijäl bauhuajile brihaččuloile annettih ruado.