II infinitiivu

"Juostes satatin jallan." "Ruadajen bohatui."

II infinitiivan tunnukset ollah -e, -je. Tunnustu -e käytetäh kaksivardalohizis verbilöis. Tunnustu -je käytetäh yksivardalohizis verbilöis.

Tunnukset liitytäh I infinitiivan muodoh, vaiku tunnuksen iel häviey I infinitiivan loppuvokali libo loppudiftongan yksi komponentu: panna + e = pannes, kaččuo + je = kaččojes.

II infinitiivua käytetäh kahtes sijas: inessiivas sijapiättehenke -s; instruktiivas sijapiättehenke -n. Sijapiättehet liitytäh II infinitiivan tunnukseh. II infinitiivan kuavu on nengoine: verbin vardalo + e libo je + sijapiäteh -s libo -n: pann-e-s, men-e-s, juost-e-s, katkat-e-s, lykät-e-s, kavot-e-s, vähet-e-s; kaččo-je-s, hirnu-je-s, lugi-je-s, hyppi-je-s, kasta-je-s, otta-je-s, peittä-je-s.