Imperatiivu (Käskytaba)

Imperatiivu merkiččöy käskynalastu teguo, kudamua käskietäh libo kehoitetah ruadua. Imperatiivua käytetäh vaiku preezensas. Yksikön enzimäzes persounas imperatiivua ei käytetä.

Imperatiivan tunnukset ollah: Taivutammo imperatiivas erilazii verbilöi.

Yksivardalohizen verbin imperatiivu

     y.2    y.3      m.2      m.3
ottua   ota    otakkah    otakkua    otettahes
soudua  sovva   sovvakkah   sovvakkua   sovvettahes
matkittua matkita  matkitakkah  matkitakkua  matkitettahes
kabrastua kabrasta  kabrastakkah kabrastakkua kabrastettahes
valmistua valmista  valmistakkah valmistakkua valmistettahes
keittiä  keitä   keitäkkäh   keitäkkiä   keitettähes
hävittiä hävitä   hävitäkkäh  hävitäkkiä  hävitettähes
lendiä  lennä   lennäkkäh   lennäkkiä   lennettähes
piirdiä  piirrä   piirräkkäh  piirräkkiä  piirrettähes
eliä   elä    eläkkäh    eläkkiä    elettähes
kaččuo  kačo    kačokkah   kačokkua   kačottahes
rikkuo  riko    rikokkah   rikokkua   rikottahes
kuduo   kuvo    kuvokkah   kuvokkua   kuvottahes
tahtuo  tahto   tahtokkah   tahtokkua   tahtottahes
sanuo   sano    sanokkah   sanokkua   sanottahes 
suuttuo  suutu   suutukkah   suutukkua   suututtahes
luobuo  luovu   luovukkah   luovukkua   luovuttahes
kuččuo  kuču    kučukkah   kučukkua   kučuttahes
valmistuo valmistu  valmistukkah valmistukkua valmistutttahes
jaksavuo jaksavu  jaksavukkah  jaksavukkua  jaksavuttahes
läikkyö  läiky   läikykkäh   läikykkyä   läikyttähes
häibyö  häivy   häivykkäh   häivykkiä   häivyttähes
häpistyö häpisty  häpistykkäh  häpistykkiä  häpistyttähes
kävyö   kävy    kävykkäh   kävykkiä   kävyttähes
perävyö  perävy   perävykkäh  perävykkiä  perävyttähes
lugie   luve    luvekkah   luvekkua   lugiettahes
polgie  polle   pollekkah   pollekkua   polgiettahes
laskie  laske   laskekkah   laskekkua   laskettahes
lähtie  lähte   lähtekkäh   lähtekkiä   lähtettähes
itkie   itke    itkekkäh   itkekkiä   itkettähes
eččie   eči    ečikkäh    ečikkiä    ečittähes
lykkie  lyki    lykikkäh   lykikkiä   lykittähes
hyppie  hypi    hypikkäh   hypikkiä   hypittähes
rygie   ryvi    ryvikkäh   ryvikkiä   ryvittähes
sugie   suvi    suvikkah   suvikkua   suvittahes
tuvva   tuo    tuogah    tuogua    tuodahes
juvva   juo    juogah    juogua    juodahes
syvvä   syö    syögäh    syögiä    syödähes
myvvä   myö    myögäh    myögiä    myödähes
suaja   sua    suagah    suagua    suadahes
jiäjä   jiä    jiägäh    jiägiä    jiädähes
kabaloija kabaloiče kabaloikkah  kabaloigua  kabaloittahes
emändöijä emändöiče emändöikkäh  emändöigiä  emändöittähes

Kaksivardalohizen verbin imperatiivu

katkata  katkua   katkakkah   katkakkua   katkattahes
leikata  leikkua  leikakkah   leikakkua   leikattahes
hypätä  hyppiä   hypäkkäh   hypäkkiä   hypättähes
čökätä  čökkiä   čökäkkäh   čökäkkiä   čökättähes
langeta  langie   langekkah   langekkua   langettahes
ruveta  rubie   ruvekkah   ruvekkua   ruvettahes
musteta  mustene  mustekkah   mustekkua   mustettahes
oijeta  oigene   oijekkah   oijekkua   oijettahes
pehmetä  pehmene  pehmekkäh   pehmekkiä   pehmettähes
tyhjetä  tyhjene  tyhjekkäh   tyhjekkiä   tyhjettähes
pakita  pakiče   pakikkah   pakikkua   pakittahes
tarita  tariče   tarikkah   tarikkua   tarittahes
sellitä  selgie   sellikkäh   sellikkiä   sellittähes
hävitä  hävie   hävikkäh   hävikkiä   hävittähes
sevota  seguo   sevokkah   sevokkua   sevottahes
kavota  kaduo   kavokkah   kavokkua   kavottahes
höblötä  höblyö   höblökkäh   höblökkiä   höblöttähes
mädžötä  mädžyö   mädžökkäh   mädžökkiä   mädžöttähes
tukuta  tukkuo   tukukkah   tukukkua   tukuttahes
čummuta  čummuo   čummukkah   čummukkua   čummuttahes
nosta   nouze   noskah    noskua    nostahes
säristä  särize   säriskäh   säriskiä   säristähes
purta   pure    purkah    purkua    purtahes
viertä  viere   vierkäh    vierkiä    viertähes
sanella  sanele   sanelkah   sanelkua   saneltahes
kyzellä  kyzele   kyzelkäh   kyzelkiä   kyzelltähes
panna   pane    pangah    pankua    pandahes
mennä   mene    mengäh    mengiä    mendähes
nähtä   näi    nähkäh    nähkiä    nähtähes

Imperatiivan kieldomuodo

Imperatiivan kieldomuodo roih abuverbis älä da piäverbis. Mollembat sanat ollah imperatiivas. '

Taivutammo kieldomuvvos ielmainitut yksivardalohizet verbit ottua, hyppie, syvvä:

2.p älä ota hypi syö
3.p älgäh otakkah hyppikkäh syögäh
l.p älgiämmö otakkuammo hypikkiämmö syögiämmö
2.p älgiä otakkua hypikkiä syögiä
3.p äldähes otettahes hypittähes syödähes

Taivutammo kieldomuvvos ielmainitut kaksivardalohizet verbit pakita, mennä, nähtä:

2.p älä pakiče mene näi
3.p älgäh pakikkah mengäh nähkäh
1.p älgiämmö pakikkuammo mengiämmö nähkiämmö
2.p älgiä pakikkua mengiä nähkiä
3.p älgdähes pakittahes mendähes nähtähes