Potensiualan preezensu

Potensiualu merkiččöy teguo, kudai voi olla mahtonalaine libo tovennägöine. Potensiualan preezensan piättehet ollah -ne, -nne, -no, -nö, -nno, -nnö.

Yksivardalohizet verbit

Yksivardalohizis verbilöis tunnukset ollah:

Kaksivardalohizet verbit

Kaksivardalohizis verbilöis potensiualan tunnukset ollah: Tunnuksen liittyjes vardaloh voi tapahtuo assimil'atsii:

Potensiualan preezensan kieldomuodo

Potensiualan preezensan kieldomuvvos taivuu kieldosana ei. Piäverbis käytetäh potensiualan vardaluo. Taivutammo ielmainitut verbit voittua, jättiä, leikata, lykätä:

y.1 en voittane jättäne leikanne lykänne>
y.2 et voittane jättäne leikanne lykänne
y.3 ei voittane jättäne leikanne lykänne
m.1 emmo voittane jättäne leikanne lykänne
m.2 etto voittane jättäne leikanne lykänne
m.3 ei voitetanne jätetänne leikatanne lykätänne

Olla -verbi

Olla -verbi taibuu nenga:

y.1ollenen olle
y.2olletet olle
y.3ollouei olle
m.1ollemmoemmo olle
m.2ollettoetto olle
m.3oldanehei oldane