Konditsionualan imperfektu

Konditsionualan imperfektan tunnukset ollah -nuzi, -nyzi, -nnuzi, -nnyzi; -nus, -nys, -nnus, -nnys; -ta-nus, -tä-nys, -ta-nnus, -tä-nnys. Tunnuksii -nuzi, -nyzi, -nnuzi, -nnyzi käytetäh 1:zes da 2:zes persounas, tunnuksii -nus, -nys, -nnus, -nnys 3:ndes persounas:
 otta-nuzi-n, otta-nus, ote-tannus;
 syö-nnyzi-n, syö-nnys, syö-dänys.
Tunnuksien -nus, -nys, -nnus, -nnys, jälgeh persounpiätehty ei käytetä.

Kaččelemmo tarkah, mittumah vardaloh liittyy joga tunnus.

Yksivardalohizet verbit

Kaksivardalohizet verbit

Kaksivardalohizis verbilöis konditsionualan imperfektan tunnukset -nuzi, -nyzi, -nus, -nys, -ta-nus, -tä-nys, -ta-nnus, -tä-nnys liitytäh konsonantuvardaloh. Tunnuksen liittyjes vardalon konsonantah puaksuh tapahtuu assimil'atsii. Progressiivizes assimil'atsies jällembäine konsonantu muuttuu iellimbäzen jyttyzekse, regressiivizes assimilatsiis iellimbäine konsonantu muuttuu jällembäzen jyttyzekse.

Taivutammo konditsionualan imperfektas verbit tuvva (tuo-), ottua (ota-, otta-), pajattua (pajata-, pajatta-), nähtä (näi-, näh-), tulla (tule-, tul-) da paikata (paikkua-, paikat-):

tuvva ottua pajattua nähtä tulla paikata
y.1 tuonnuzin ottanuzin pajatannuzin nähnyzin tulluzin paikannuzin
y.2 tuonnuzit ottanuzit pajatannuzit nähnyzit tulluzit paikannuzit
y.3 tuonnus ottanus pajatannus nähnys tullus paikannus
m.1 tuonnuzimmo ottanuzimmo pajatannuzimmo nähnyzimmö tulluzimmo paikannuzimmo
m.2 tuonnuzitto ottanuzitt0 pajatannuzitto nähnyzittö tulluzitto paikannuzitto
m.3 tuodanus otetanus pajatettanus nähtänys tuldanus paikatannus

Konditsionualan imperfektan kìeldomuodo

Konditsionualan imperfektan kieldomuvvos taibuu kieldosana ei kui indikatiivas. Piäverbii käytetäh yksikön kolmanden persounan konditsionualan imperfektas, paiči monikon kolmandes persounas, silloi piäverbi on monikon kolmanden persounan konditsionualan imperfektas.

Taivutammo verbit ottua da tulla kieldomuvvos:

y.1 en ottanus en tullus
y.2 et ottanus et tullus
y.3 ei ottanus ei tullus
m.1 emmo ottanus emmo tullus
m.2 etto ottanus etto tullus
m.3 ei otetannus ei tuldanus

Olla -verbi

Erikseh pidäy vie mustua olla -verbi. Se taibuu konditsionualan imperfektas taulukon mugah:

y.1 olluzin en ollus
y.2 olluzit et ollus
y.3 ollus ei ollus
m.1 olluzimmo emmo ollus
m.2 olluzitto etto ollus
m.3 oldanus ei oldanus