Verbin tavat

Verbin taba ozuttau tevon kohtavundua toziolendah: tapahtuugo se tego, kudamas on pagin, toven; vai sidä tahtottas ruadua; libo sidä voidas ruadua; libo sidä kehoitetah ruadua.

Verbil on nelli tabua:

Indikatiivu (Tozitaba)

Indikatiivu ozuttau tevon tovellizennu. Indikatiival ei ole omua tabatunnustu. Indikatiivua käytetäh kaikis aijois: preezensas, imperfektas, perfektas, pluskvamperfektas, futurumas sego myödömuvvos, sego kieldomuvvos.

Konditsionualu (Tahtotaba)

Konditsionualu merkiččöy tahtonalastu teguo, kudamua tahtottas ruadua. Konditsionualan tunnukset ollah: -zi, -izi; -nuzi, -nyzi, -nnuzi, -nnyzi; -s, -is, -nus, -nys, -nnus, -nnys. Konditsionualua käytetäh nelläs aigumuvvos: preezensas, imperfektas, perfektas da pluskvamperfektas.

Potensiualu (Mahtotaba)

Potensiualu merkiččöy teguo, kudai voi olla mahtonalaine libo tovennägöine. Potensiualan tunnukset ollah -ne, -nne, yksikön 3:ndes persounas -no, -nno, -nö, -nnö. Potensiualua käytetäh kahtes aigumuvvos: preezensas da perfektas.

Imperatiivu (Käskytaba)

Imperatiivu merkiččöy käskynalastu teguo, kudamua käskietäh libo kehoitetah ruadua. Imperatiivua käytetäh vaiku preezensas. Yksikön enzimäzes persounas imperatiivua ei käytetä. Yksikön toizes persounas imperatiival ei ole tunnustu, toizis persounis tuunnukset ollah:
y.3 -gah, -gäh, -kah, -käh, -kkah, -kkäh
m.1 -guammo, -giämmö, -kuammo, -kiämmö, -kkuammo, -kkiämmö
m.2 -gua, -giä, -guatto, -giättö, -kua, -kiä, -kuatto, -kiättö, -kkua, -kkiä, -kkuatto, -kkiättö
m.3 -hes