Pluskvamperfektu (Ammuinaigu)

Pluskvamperfektu merkiččöy teguo, kudai on tapahtunnuh ennepäi,ammui:
Sie oli pietty suurii jarmankoi. Buabo nuorennu puaksuh oli käynnyh teatrah. Silloi häi oli elännyh Moskovas. Brihat oldih mendy meččyruadoloih. Lapseh oldih tuldu kodih jo ammui.

Pluskvamperfektu roih abuverbis olla da piäverbis aktiivan libo passiivan (monikon kolmandes persounas) II partisiipas. Abuverbi olla taibuu imperfektas. Piäverbi on muuttumatoi.

Taivutammo pluskvamperfektas verbit ottua (ota-, otta-), myvvä (myö-), kabrastua (kabrasta-), panna (pane-, pan-):

y.1 olin ottanuh myönnyh kabrastannuh pannuh
y.2 olit ottanuh myönnyh kabrastannuh pannuh
y.3 oli ottanuh myönnyh kabrastannuh pannuh
m.l olimmo ottanuh myönnyh kabrastannuh pannuh
m.2 olitto ottanuh myönnyh kabrastannuh pannuh
m.3 oldih otettu myödy kabrastettu pandu

Pluskvamperfektan kieldomuodo

Pluskvamperfektan kieldomuvvos taibuu kieldosana ei. Yksikön da monikon 3:ndes persounas käytetäh muoduo ei. Abuverbi olla on muvvos olluh, a monikon 3:ndes persounas - muvvos oldu. Piäverbi ei muutu.

Taivutammo iel mainitut verbit pluskvamperfektan kieldomuvvos:

y.1 en olluh ottanuh myönnyh kabrastannuh pannuh
y.2 et olluh ottanuh myönnyh kabrastannuh pannuh
y.3 ei olluh ottanuh myönnyh kabrastannuh pannuh
m.l emmo olluh ottanuh myönnyh kabrastannuh pannuh
m.2 etto olluh ottanuh myönnyh kabrastannuh pannuh
m.3 ei oldu otettu myödy kabrastettu pandu

Pluskvamperfektua käytetäh, konzu ilmoitetah: