Persounu da lugu

Verbilöil on kolme persounua yksikös da monikos. Joga persounal yksikös dai monikos on oma persounupiäteh. Persounupiättehet ollah:

yksikön 1. persounu -n
yksikön 2. persounu -t
yksikön 3. persounu -u, -y
monikon 1. persounu -mmo, -mmö
monikon 2. persounu -tto, -ttö
monikon 3. persounu -h

Yksivardalohizis verbilöis persounupiättehet liitytäh nenga:

Taivutammo verbit ruadua (rua-, ruada-), eččie (eči-, ečči-), löydiä (lövvä-, löydä-), tuvva (tuo-).

y.1 rua-n eči-n lövvä-n tuo-n
y.2 rua-t eči-t lövvä-t tuo-t
y.3 ruuda-u ečči-y löydä-y tuo-u
m.l rua-mmo eči-mmö lövvä-mmö tuo-mmo
m.2 rua-tto eči-ttö lövvä-ttö tuo-tto
m.3 ruata-h eči-täh lövve-täh tuvva-h

Kaksivardalohizis verbilöis kaikis yksikön da monikon persounis persounupiättehet liitytäh vokalivardaloh:
čakata (čakkua-, čakat-): čakkua-n, čakkua-t, čakkua-u, čakkua-mmo, čakkua-tto, čakata-h,
kačella (kaččele-, kačel-): kaččele-n, kaččele-t, kaččlo-u, kaččele-mmo, kaččele-tto, kačella-h,
Monikon 3:ndes persounas vardalo on -ta, -tä, -la, -lä, -na, -nä -loppuhine, sih i liittyy persounupiäteh: čakata-h, kačella-h.

Taivutammo verbit vastata (vastua-, vastat-), läikätä (läikkiä-, läikät-), tulla (tule-, tul-), mennä (mene-, men-):

y.1 vastua-n läikkiä-n tule-n mene-n
y.2 vastua-t läikkiä-t tule-t mene-t
y.3 vastua-u läikkiä-y tulo-u menö-y
m.1 vastua-mmo läikkiä-mmö tule-mmo menemmö
m.2 vastua-tto läikkiä-ttö tule-tto mene-ttö
m.3 vastata-h läikätä-h tulla-h mennä-h