Kaksivardalohizien verbilöin leksiekallizet vardalot

Kaksivardalohizis verbilöis vokalivardalon lopus on -ua, -iä, -ie, -uo, -e; konsonantuvardalon lopus on -t, -s, -l, -n, -r, -h. Monikon 3:nden persounan piäteh -h liittyy sanakiigumuodoh: katkata-h, hypätä-h, upota-h, ruveta-h, čometa-h, juosta-h, ommella-h, panna-h, purta-h, nähtä-h.