Yksivardalohizien verbilöin leksiekallizet vardalot

Yksivardalohizien verbilöin vardalot loppietahes lyhyöh vokalih -a, -ä, -u, -y, -o, -e, -i da diftongoih -ua, -iä, -uo, -yö, -ai, -oi, -ui.