Verbilöin vardalot

Verbin vardalo on se verbin oza, kudamah liittyy persounutunnus, aigutunnus libo tabatunnus:
kanna-n, kanda-u, kannoi-n, kandazi-n, kandane-n.

Vardaluo, kudamas ei ole aigutunnustu ni tabatunnustu, sanotah leksiekallizekse vardalokse: kanna-, kanda-.

Vardaluo, kudamas on aigutunnus libo tabatunnus, sanotah grammaatiekallizekse libo taivutusvardalokse: kannoi-, kandazi-, kandane-. Taivutusvardalo kannoi on roinnuh leksiekallizes vardalos kanna da imperfektan tunnukses -i, vaiku leksiekallizen vardalon loppuvokali a on muuttunuh o:kse, toizin sanojen, tapahtui a-o. Taivutusvardalot kandazi-, kandane- ollah roittu leksiekallizes vardalos kanda- da tabatunnuksis -zi da -ne.

Ku taivuttua verbi oigieh, pidäy enne kaikkie löydiä pättävy vardalo.

Yksivardalohizet da kaksivardalohizet verbit

Verbilöil, mugaže kui i nominoil, on vokalivardalo da konsonantuvardalo. Verbit kui i nominat, ollah yksivardalohizet da kaksivardalohizet. Yksivardalohiset ollah moizet verbit, kudamil on vaiku vokalivardalo:
ostua (osta-), eliä (elä-), opastuo (opastu-).

Yksivardalohizih kuulutah -ua, -iä, -uo, -yö, -ja, -jä, -va, -vä loppuhizet verbit:
kandua (kanna-n, kanda-u), vediä (vie-n, vedä-y),
kuččuo (kuču-n, kučču-u), läikkyö (läiky-n, läikky-y),
suaja (sua-n, sua-u), jiäjä (jiä-n, jiä-y), tuvva (tuo-n, tuo-u),
syvvä (syö-n, syö-y).

Yksivardalohizil verbilöil voi olla kaksi vokalivardaluo - heikko vokalivardalo da luja vokalivardalo. Mainittuloin yksivardalohizien verbilöin vardalolois heikot vardalot ollah kanna-, vie-, kuču-, läiky-; lujat vardalot ollah: kanda-, vedä, kučču-, läikky. Lujua vardaluo ainos käytetäh yksikön 3:ndes persounas, ku verbil ollou kaksi vokalivardaluo.

Kaksivardalohizet ollah moizet verbit, kudamil on vokalivardalo dai konsonantuvardalo:
juosta (juokse-, juos-kah), viertä (viere-n, vier-käh),
olla (ole-n, ol-gah), nosta (nouze-n, nos-kah)
kävellä (kävele-n, kävel-gäh).
Kaksivardalohizih verbilöih kuulutah -ta, -tä, -la, -lä, -na, -nä -loppuhizet verbit:
katkata (katkua-n, karkat-tu), lykätä (lykkiä-n, lykätty),
sanella (sanele-n, sanel-tu), kyzellä (kyzele-n, kyzel-ty),
panna (pane-n, pan-du), mennä (mene-n, men-dy).