Verbi (Tegosana)

Elokses kaikin toimitah - rahvas, elätit, luondo. Toimimattah ei olis elostu. Kieles ezinehien toimindua nimittäy verbi.

Verbit merkitäh erilastu teguo: Virkehes verbii käytetäh kahtel taval: finiittumuvvos (persounumuvvos) da infiniittumuvvos.

Finiittumuvvot ilmoitetah tevon tegijän da taivutah persounis, luvus, aijois, tavois.
Minä kirjutan kirjastu. Häi kirjutti kirjazen. Myö kirjutimmo kirjazen. Minä kirjuttazin kirjazen, ga ei ole vigua. Ku sinä kirjutannet kirjazen, ga minä vien sen poštah.

Nämmis virkehis verbilöin avul ilmoitetah
a) mittuine persounu on kirjuttamas: 1., 2. vai 3.;
b) konzu kirjutetah kirjastu, nygöi vai se on jo kirjutettu;
č) mittumua tahtuo da mahtuo on kirjuttamizeh.

Infiniittumuvvot ei ilmoiteta tevon tegijiä da ei taivuta persounis, luvus, aijois, tavois.
Pidäy kirjuttua kirjaine. Kirjazen kirjuttujes ei mene äijiä aigua. Myö tabaimmo heidy kirjuttamas kirjastu. Kirjazen kirjuttai oli nuori tyttö. Kirjazen kirjuttanuh tyttö oli seiččemesluokkalaine. Tämä kìrjaine on kirjutettavu. Kirjaine on kirjutettu.

Infiniittumuvvot ollah kahtu luaduu:
a) infinitiivat: kirjuttua, kirjuttajes, kirjuttamas;
b) partisiipat: kirjuttai, kirjutannuh, kirjutettavu, kirjutettu.