Resiprokkupronominat (Keskinäspronominat)

Resiprokkupronominu on toine-pronominu kaksinazennu käytetty: toine-toizen, toine-tostu, toine-toizien, toine-toizii i m.i.

Enzimäine sana sanayhtymäs on yksikön nominatiivas, toine sana on mittumastah oblikvusijas. Resiprokkupronominu merkiččöy sidä, ku mistah tevos libo ruavos on kaksi ozanottajua:

Myö suvaičemmo toine tostu. Hyö ei voija eliä toine toizettah. Kävelettö käzikkäi toine toizes kiini. Myö puaksuh kävymmö gostih toine toizen luokse. Hyö suvaijah kirjutella toine toizele kirjazii.

Resiprokkupronominan taivutus

Vai jälgimäine sana toine taibuu:

Genetiivu toine toizen toine toizien
Akkuzatiivu toine toizen toine toizien
Partitiivu toine tostu toine toizii
Essiivu toine toizennu toine toizinnu
Translatiivu toine toizekse toine toizikse
Inessiivu toine toizes toine toizis
Elatiivu toine toizes toine toizis
Illatiivu toine toizeh toine toizih
Adessiivu toine toizel toine toizil
Ablatiivu toine toizel toine toizil
Allatiivu toine toizele toine toizile
Abessiivu toine toizettah toine toizittah
Komitatiivu toine toizenke toine toizienke
Prolatiivu toine toizeči toine toiziči

Tädä pronominua nominatiivas da instruktiivas ei käytetä.