Refleksiivupronominat (Iččehkohtavuspronominat)

Refleksiivupronominoih kuuluu vaiku yksi pronominu iče. Refleksiivupronominu iče viittuau ruandan subjektah da merkiččöy kudamuatah persounua - 1:sty, 2:stu libo 3:ttu:

Lapset työnnin školah, iče vierin muate. Rahvas ollah sinunke hyvät, ku iče ollet hyvä. Iče iččie muanittau. Häi ainos pidäy ičen hyväs kunnos.

Refleksiivupronominua toiči käytetäh sen sanan lujittajannu, kudamah pronominu viittua:

Minä iče sen tiijän sinun sanomattah. Häi iče sen maltau ruadua. Työ iče voinnuzitto kohendua levon. Hyö iče nygöi nähtäh kogo tämän ruavon tulokset.

Taivutammo erähis sijois refleksiivupronominan iče:

Nominatiivu iče
Genetiivu ičen
Partitiivu iččie
Essiivu ičenny
Translatiivu ičekse
Inessiivu ičes
Elatiivu ičespäi
Illatiivu iččeh
Adessiivu ičel
Ablatiivu ičelpäi
Allatiivu ičele
Abessiivu ičettäh
Komitatiivu ičenke