Indefiniittupronominat (Ebämiärypronominat)

Indefiniittupronominat viitatah moizih ezinehih, kudamih näh ei ole tarkua tieduo. Struktuuran puoles indefiniittupronominat jagavutah kolmeh joukkoh:

Kenentah talois toinah vie ei muata. Muamo joute ei voi olla, mintah ruavon ainos löydäy. Häi keksii mittumanlienne uvven vehkehen. Minä duumaičen, kaikin ei voi tulla, ga kudaken tulou. Hyö kudamidä opitah kohendella. Erähät on jo mendy iäre.

Indefiniittupronominoin taivutus

Pronominat ketgi, kettah, kettahto, ketlienne; mitgi, mittah, mittahto, mitlienne, kudamidä ei taivuta.

Toizet indefiniittupronominat, kudamat on roittu interrogatiivupronominois, taivutah yhtenjytyi niilöinke. Liittehet da liitehsanat ei taivuta.

Pronominoi kentah, mitah, kudaitah, mittuinetah, kudamattah, mittumattah ei käytetä abessiivas.

Pronominal eräs vardalot ollah: eräs (erähä-, eräs-) da monikos erähät (erähi-).

Taivutammo indefiniittupronominat kengi, kudatah, eräs:

Nominatiivu kengi kudaitah eräs erähät
Genetiivu kenengi kudamantah erähän erähien
Partitiivu kedägi kudamuatah erästy erähii
Essiivu kenennygi kudamannutah erähänny erähinny
Translatiivu keneksegi kudamaksetah erähäkse erähikse
Inessiivu kenesgi kudamastah erähäs erähis
Elatiivu kenespäigi kudamaspäitah erähäspäi erähispäi
Illatiivu kenehgi kudamahtah erähäh erähih
Adessiivu kenelgi kudamaltah erähäl erähil
Ablatiivu kenelpäigi kudamalpäitah erähälpäi erähilpäi
Allatiivu kenelegi kudamaletah erähäle erähile
Abessiivu kenettähgi - erähättäh erähittäh
Komitatiivu kenenkegi kudamanketah erähänke erähienke