Negatiivupronominat (Kieldopronominat)

Negatiivupronominat ollah niken, nimi, nikudai, nimittuine. Monikon negatiivupronominoi niket, nimit, nikudamat, nimittumat käytetäh harvembah. Negatiivupronominoi enimyölleh käytetäh kieldoverbilöinke:

Kyzelimmö tiedy sih kyläh, no niken ei maltanuh nevvuo. Pihal ei nägynyh nikedä. Kävimmo muarjah, no emmo suannuh nimidä. Tyttäres ei olluh nimittumua viestii. Nikudamas laukas ei löydynyh pättäviä tavarua. Häi ei maltanuh nimittustu kieldy paiči ven'ua. Niket ei tuldu abuh. Nikudamat jallačit ei pätty. En löydänyh nimittumii keriččimii. Hänel ei ole nimittumii suksii.

Negatiivupronominoin taivutus

Negatiivupronominat taivutah mugaže, kui i interrogatiivupronominat. Taivutammo pronominat niken, nimi, nikudai, nimittumat:

Nominatiivu niken nimi nikudai nimittumua
Genetiivu nikenen nimin nikudaman nimittumien
Partitiivu nikedä nimidä nikudamua nimittumii
Essiivu nikenny niminny nikudamannu nimittumannu
Translatiivu nikekse nimikse nikudamakse nimittumakse
Inessiivu nikes nimis nikudamas nimittumas
Elatiivu nikespäi nimispäi nikudamaspäi nimittumaspäi
Illatiivu nikeneh nimih nikudamah nimittumih
Adessiivu nikel nimil nikudamal nimittumal
Ablatiivu nikelpäi nimilpäi nikudamalpäi nimittumalpäi
Allatiivu nikele nimile nikudamale nimittumale
Abessiivu nikettäh nimittäh nikudamattah nimittumattah
Komitatiivu nikenenke niminke nikudamanke nimittumanke

Pronominat niket, nimit ei taivuta.