Relatiivupronominat (Tagapronominat)

Relatiivupronominat ollah muvvon puoles samat kui interrogativupronominat:
ken, mi, kudai, mittuine, ket, mit, kudamat, mittumat,
ga käyttö on erilaine.

Relatiivupronominan avul kogonaine virkeh viittuau toizen virkehen sanah libo kogo virkeheh:
Tuos on ristikanzu, kudai egläi kävyi meile. Sano varuamattah, ken on ruadanuh tämän ruavon. Etgo sinä nähnyh, mi vilahtih puuloin keskes?

Relatiivupronominu on viittauksen kohtehen jälles da sidä selittäjän virkehen allus:

Sil ristikanzal, ken maltoi tämän, oli varmah hajuu piäs.
viitattu: ristikanzu
relatiivuvirkeh: ken maltoi tämän

Sizär osti ičelleh uvvet suappuat, mittumii nygöi pietäh nuoret.
viitattu: suappuat
relatiivuvirkeh: mittumii nygöi pietäh nuoret

Sidä kyliä, kudamas minä elin lapsennu, jo enämbiä ei ole olemas.
viitattu: kyliä
relatiivuvirkeh: kudamas minä elin lapsennu

Häi saneli olluon yöksyksis, mi minuu kummatti.
viitattu: Häi saneli olluon yöksyksis
relatiivuvirkeh: mi minuu kummatti.

Relatiivupronominat taivutah mugaže, kui i ielmainitut interrogatiivupronominat.