Interrogatiivupronominat (Kyzyndypronominat)

Yksikös interrogatiivupronominat ollah: ken? mi? kudai? mittuine? Monikos net vastuavasti ollah: ket? mit? kudamat? mittumat?

Pronominoi ken? ket? käytetäh vaiku silloi, konzu pagin on ristikanzas:
Ken on tämän kerdomuksen kirjuttajannu? Ket vie ei tuldu? Kenenke sinä olit paginal? Kelle häi andoi kniigan?

Kaikkien toizien ezinehien kohtah käytetäh pronominoi mi? mit?
Mi tämä ollou? Mit mökkilöi oldaneh toizel rannal? Midä sinä pagizit egläi? Mis ollou viga?

Pronominoi kudai? kudamat? mittuine? mittumat? käytetäh ristikanzan dai toizien ezinehien kohtah:
Kudai tyttölöis voimatui? Kudai järvi on syvembi? Kudamih kohtih kazvau eniten buolua? Mittuine häi on ristikanzu? Mittumas školas sinä opastut? Mittumii elättilöi työ näittö zooparkas?

Interrogatiivupronominoin taivutus

Taivutammo erähis sijois yksikön interrogatiivupronominat ken? mi? kudai? mittuine?

Nominatiivu ken mi kudai mittuine
Genetiivu kenen min kudaman mittuman
Partitiivu kedä midä kudamua mittumua
Essiivu kenny minny kudamannu mittumannu
Translatiivu kenekse mikse kudamakse mittumakse
Inessiivu kenes mis kudamas mittumas
Elatiivu kenespäi mispäi kudamaspäi mittumaspäi
Illatiivu keneh mih kudamah mittumah
Adessiivu kenel mil kudamal mittumal
Ablatiivu kenelpäi milpäi kudamalpäi mittumalpäi
Allatiivu kenele mille kudamale mittumale
Abessiivu kenettäh mittäh kudamattah mittumattah
Komitatiivu kenenke minke kudamanke mittumanke

Taivutammo erähis sijois monikon interrogatiivupronominat kudamat? mittumat? Pronominat ket? mit? monikos ei taivuta.

Nominatiivu kudamat mittumat
Genetiivu kudamien mittumien
Partitiivu kudamii mittumii
Essiivu kudamannu mittumannu
Translatiivu kudamakse mittumakse
Inessiivu kudamas mittumas
Elatiivu kudamaspäi mittumaspäi
Illatiivu kudamah mittumah
Adessiivu kudamal mittumal
Ablatiivu kudamalpäi mittumalpäi
Allatiivu kudamale mittumale
Abessiivu kudamittah mittumittah
Komitatiivu kudamienke mittumienke