Persounupronominat

Persounupronominat ollah: minä, sinä, häi, myö, työ, hyö. Virkehis persounupronominoi käytetäh silloi, konzu pagin on ristikanzois.

Minä tahtozin nähtä Moskovua da toizii suurii linnoi. Jogo sinä luvit kerdomuksen loppuh suate? Häi vie ei tulluh kodih. Loman aigua myö lähtemmö Piiterih. Työ kabrastakkua piha. Hyö tiijustettih tämä viesti. Minä olen karjalaine. Myö ruammo oman ičen hyväkse. Tahtoin lähtie sinunke yhtes. Teijät hyö tavatah jo enne ildua. Häi ainos opastui hyvin. Heidy ei nägynyh nikus.

Persounupronominoin taivutus

Persounupronominoin vardalot ollah:

minä (minu-),
sinä (sinu-),
häi (häne-, hän-),
myö (meijä-, mei-),
työ (teijä-, tei-),
hyö (heijä-, hei-).

Vardaloloi meijä-, teijä-, heijä- käytetäh genetiivas, akkuzatiivas, essiivas, komitatiivas. Kaikis toizis oblikvusijois käytetäh vardaloloi mei-, tei-, hei-. Taivutammo persounupronominat erähis sijois.

Nominatiivuminähäimyöhyö
Genetiivu minun hänen meijän heijän
Akkuzatiivu1 minun hänen meijän heijän
Akkuzatiivu2 minä häi myö hyö
Partitiivu minuu händy meidy heidy
Essiivu minunnu hänenny meijänny heijänny
Translatiivu minukse hänekse meikse heikse
Inessiivu minus hänes meis heis
Elatiivu minuspäi hänespäi meispäi heispäi
Illatiivu minuh häneh meih heih
Adesiivu minul hänel meil heil
Ablatiivu minulpäi hänelpäi meilpäi heilpäi
Allatiivu minule hänele meile heile
Abessiivu minuttah hänettäh meittäh heittäh
Komitatiivu minunke hänenke meijänke heijänke
Prolatiivu minuči häneči meiči heiči
Instruktiivu - - - -

Persounupronominu sinä taibuu mugaže, kui minä, a työ taibuu, kui myö.