Lugusanoin käyttö

Substantiivanke

Lugusanoi käytetäh niilöin substantiivoinke, kudamii voi lugie. Substantiivu silloi on yksikön partitiivas. Yhtelläh sanoin "kymmenii", "sadoi", "tuhanzii" i m.i. jälgeh tulou monikon partitiivu.

Aigu

Vuozi:
Brihačču on roinnuh vuvvennu kaksituhattu yksi.

Kuun päivät sanotah:
Minä olen roinnuh nelläs päivy kylmykuudu
libo
Minä olen roinnuh kylmykuun nelländenny päivänny.

Čuasut sanotah muga:
Aigua on tazah kolme
Aigua on kolme čuassuu
Aigua on viittytostu vajai kolme
Aigua on puoli kolme l. puoli kolmattu
Aigua on viizitostu minuuttua kolmattu

Čotaičendu

Yksi lizätä yksi roih kaksi.
Kolme vähendiä kaksi roih yksi.
Nelli kerrata viizi roih kaksikymmen.
Yheksä jagua kaksi roih nelli puolenke.
Kaksi potensieh kaheksa roih kaksi sadua viizikymmen kuuzi.
Nellikönjuuri kaksi roih yksi pilku nelli.