Vuittiluvut

1/2 puoli
1/3 kolmandes, kolmasvuitti
2/3 kaksi kolmattu (vuittii)
1/4 nelländes, nelläsvuitti
3/4 kolme nellätty (vuittii)
1/5 viijendes, viijesvuitti
1/6 kuvvendes, kuvvesvuitti
1/7 seiččemendes, seiččemesvuitti
1/8 kaheksandes, kaheksasvuitti
1/9 yheksändes, yheksäsvuitti
1/10 kymmenendes, kymmenesvuitti, nol'a pilku yksi
1/100 suandes, suasvuitti, protsentu
1/1000 tuhandes, tuhandesvuitti, promille

Ezimerkilöi

Palkan kolmandes menöy veroloih da neljändes vuograh.
Juablokkua ostin puolentostu kiluo, a kartohkua kaksi puolenke kiluo.
Ruadoaigua nedälis on viizi seiččemetty da suutkas kaheksa kaksikymmennellätty vuittii, kaikkiedah viizi kaksikymmenenzimästy vuittii libo kaksikymmenkolme pilku kaheksa protsentua.