Perusluvut (perusnumenualat)

0 nol'a
1 yksi
2 kaksi
3 kolme
4 nelli
5 viizi
6 kuuzi
7 seiččie
8 kaheksa
9 yheksä
10 kymmene
11 yksitostu
12 kaksitostu
20 kaksikymmen
21 kaksikymmenyksi
30 kolmekymmen
40 nellikymmen
100 sada
101 sadayksi
110 sadakymmene
111 sadayksitostu
200 kaksisadua
1000 tuhat
2000 kaksituhattu
2007 kaksituhattu seiččie
2048 kaksituhattu nellikymmen kaheksa
1000000 miljon
2000000 kaksi miljonua
1000000000 miljardu
2000000000 kaksi miljardua
1000000000000 biljon
1000000000000000 biljardu

Ezimerkilöi

64 kuuzikymmen nelli
256 kaksisadua viizikymmen kuuzi
1 024 tuhat kaksikymmen nelli
1 048 576 miljon nellikymmen kaheksa tuhattu viizisadua seiččiekymmen kuuzi
1 073 741 824 mildardu seiččiekymmenkolme miljonua seiččiesadua nellikymmenyksi tuhattu kaheksadua kaksikymmen nelli