Adjektiivoin verdailu

Luaduadjektiivoil on kolme verdailuastettu: pozitiivu (pohjuaste), komparatiivu (verdailuaste) da superlatiivu (yliaste).

Erilaine verdailu on adjektiival hyvä - parembi - paras.