Substantiivoin juondamine

Substantiivat roitah kahteh tabah: suffiksoin avul juondamal da nominoin yhtiständäl. Juondo lähtöy kandusanan vardalos, ei sanakniigumuvvospäi: kävellä (kävele-) + ii = kävelii. Yhtyssanois erähiči enzimäine sana on sanakniigumuvvos, toiči taivutetus muvvos: jälleskävelii.

Substantiivoin juondo nominois

Nominusubstantiivat merkičyksen puoles jagavutah viideh joukkoh.

Substantiivoin juondo verbilöis

Verbisubstantiivat merkičyksen puoles jagavutah kahteh joukkoh:

Yhtyssubstantiivat

Yhtyssubstantiivat voijah roita kahtes libo enämbäs nominas: meččyperti (meččy+perti), kevätkylvöaigu (kevät+kylvö+aigu). yhtyssubstantiivas enzimäine puoli voi olla eri sijois. Puaksumbah se on:
Harvembah se on toizis sijois:
Harvah se on:
Toiči yhtyssubstantiivois käytetäh yhtysmerkii: