Abessiivu (Vajuando)

Abessiivu vastuau kyzymyksih kenettäh? mittäh?

Abessiivan sijapiäteh on -ttah, -ttäh.

Yksikös se liittyy yksivardalohizis substantiivois heikkoh vokalivardaloh,
päčči (päči-, päčči-): päči-ttäh,
kate (kattie-, katet-): kattie-ttah.
kaksivardalohizis substantiivois - vokalivardaloh:
kuldu (kulla-, kulda-): kulla-ttah,

Monikos sijapiäteh liittyy monikon vardaloh:
kulli-ttah,
päččilöi-ttäh,
kattieloi-ttah.

Abessiivua käytetäh ilmoittajes kenentah libo mintah olemattomuttu, vajavuttu:
Päivy meni murginattah.
Kylyttäh on huono elos.
Dengattah ei ole menemisty laukkah.
Tyttölöittäh ei lähtietty matkah.