Allatiivu (Ulgotulendo)

Allatiivu vastuau kyzymyksih: kenele? mille? kunne?

Allatiivan sijapiäteh on -le.

Yksikös se liittyy yksivardalohizis substantiivois heikkoh vokalivardaloh:
tyttö (tytö-, tyttö-): tytö-le,
a kaksivardalohizis substantiivois - vokalivardaloh:
kämmen (kämmene-, kämmen-): kämmene-le.

Monikos sijapiäteh liittyy monikon vardaloh:
tyttölöi-le,
kämmeni-le.

Allatiivua käytetäh ilmoittajes