Ablatiivu (Ulgoerondo)

Ablatiivu vastuau kyzymyksih kenel? kenelpäi? mil? milpäi.
Ablatiivan sijapiättehet ollah -l, -lpäi.

Yksikös net liitytäh yksivardalohizis substantiivois heikkoh vokalivardaloh,
peldo (pello-, peldo-): pello-l, pello-lpäi,
a kaksivardalohizis - vokalivardaloh:
sizär (sizäre-, sizär-): sizäre-l, sizäre-lpäi.

Monikos sijapiättehet liitytäh monikon vardaloh:
peldoloi-l, peldoloi-lpäi,
sizäri-l, sizäri-lpäi.
Sijapiätehty -lpäi käytetäh vaiku silloi, konzu pagin on milpäigi, kuspäigi lähtendäs libo otandas:
Tulla järvelpäi kodih.
Ottua kniigu stolalpäi.

Ablatiivua käytetäh ilmoittajes