Elatiivu (Syväinerondo)

Elatiivu vastuau kyzymyksih kenes? kenespäi? mis? mispäi? kus? kuspäi?

Elatiivan sijapiättehet ollah -s, -späi.

Yksikös net liitytäh yksivardalohizis substantiivois heikkoh vokalivardaloh, a kaksivardalohizis substantiivois - vokalivardaloh:
meččy (mečä-, meččä-): mečä-s, mečä-späi,
lapsi (lapse-, las-): lapse-s, lapse-späi.

Monikos sijapiättehet liitytäh monikon vardaloh:
meči-s, meči-späi-,
lapsi-s, lapsi-späi.

Sijapiätehty -späi käytetäh vaiku silloi, konzu pagin on sit paikas, kuspäi kentah libo mitah lähtöy libo on lähtözin. Tuatto tuli mečäspäi. Minun muamo on Anuksespäi.

Elatiivua käytetäh ilmoittajes