Sija

Substantiivat taivutah 16 sijas. Jogahizel sijal on oma nimi. Jogahizel sijal on oma tarkoitus virkehes - se ilmoittau, mittumas roulis tämä substantiivu on virkehes, ilmoittaugo se agentan, verbin kohtehen paikan i m.i. Jogahizel sijal on oma sijapiäteh. Enimis sijois (paiči nominatiivua, genetiivua, akkuzatiivua, partitiivua da komitatiivua) käytetäh yhty samua sijapiätehty sego yksikös, sego monikos: Mečä-s, meč-i-s, meččä-h, mečč-i-h. Yksikös sijapiättehet liitytäh vokalivardaloh: taki-n, takki-i. Vaiku partitiivas sijapiäteh liittyy konsonantuvardaloh, ku sana ollou kaksivardalohine: las-tu, pereh-ty, lun-du, pien-dy, kah-tu. Monikos sijapiättehet liitytäh alivardaloh (monikon vardaloh). perehi-en, perehi-h, kodiloi-n, kodiloi-h. Kaikkii sijoi paiči nominatiivua sanotah oblikvusijoikse. Prolatiivua da instruktiivua käytetäh harvah. Instruktiivua yksikös ei käytetä.

Taivutusmuodoloin taulukko

Taivutammo yksikös da monikos substantiivat škola (škola-) kaži (kaži-), kieli (kiele-, kiel-) da vanneh (vandehe-, vanneh-):

Nominatiivu škola kaži kieli vanneh
školat kažit kielet vandehet
Genetiivu školan kažin kielen vandehen
školien kažiloin kielien vandehien
Akkuzatiivu1 školan kažin kielen vandehen
školat kažit kielet vandehet
Akkuzatiivu2 škola kaži kieli vanneh
školat kažit kielet vandehet
Partitiivu školua kažii kieldy vannehtu
školii kažiloi kielii vandehii
Essiivu školannu kažinnu kielenny vandehennu
školinnu kažiloinnu kielinny vandehinnu
Translatiivi školakse kažikse kielekse vandehekse
školikse kažiloikse kielikse vandehikse
Inessiivu školas kažis kieles vandehes
školis kažilois kielis vandehis
Elatiivu školas(päi) kažis(päi) kieles(päi) vandehes(päi)
školis(päi) kažilois(päi) kielis(päi) vandehis(päi)
Illatiivu školah kažih kieleh vandeheh
školih kažiloih kielih vandehih
Adessiivu školal kažil kielel vandehel
školil kažiloil kielil vandehil
Ablatiivu školal(päi) kažil(päi) kielel(päi) vandehel(päi)
školil(päi) kažiloil(päi) kielil(päi) vandehil(päi)
Allatiivu školale kažile kielele vandehele
školile kažiloile kielile vandehile
Abessiivu školattah kažittah kielettäh vandehettah
školittah kažiloittah kielittäh vandehittah
Komitatiivu školanke kažinke kielenke vandehenke
školienke kažiloinke kielienke vandehienke
školineh kažiloinneh kielineh vandehineh
Prolatiivu školači kažiči kieleči vanneheči
školiči kažiloiči kieliči vandehiči
Instruktiivu školin kažiloin kielin vandehin

Rubiemmo kaččomah sijoin muoduo da käyttyö tarkembah sija sijal.